Uttalande om otillåtna träningsmetoder

Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd mot träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och klubbens dressyrpolicy.Den Finska Kennelklubbens styrelse beslutade den 28 februari 2021 att tillfälligt avbryta all verksamhet som rör träning och tävling med skyddshundar. Bakgrundenär bland annat ett reportage på TV-kanalen YLE som visar hur hundar tränas med stackel, elhalsband och sparkar.Med anledning av…

Läs mer

Förekomst av parasiterna Giardia respektive spolmask

Två veterinärstudenter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Maja Öhlin och Karin Lindberg ska göra examensarbeten om förekomst av parasiterna Giardia respektive spolmaskbland friska valpar och tikar i svenska hunduppfödningar. Därför söker de efter uppfödare som väntar valpkullar i sommar/höst och som vill delta i dessastudier. Syftet med studierna är att få en uppfattning om förekomsten av…

Läs mer

Hälsa

Redovisning av 5-årsperioden 2012 – 2016 Sjukdomsstatistik Sammanställningar för höftledsdysplasi och armbågsdysplasi har regelbundet redovisats på klubbens hemsida. Statistiken redovisar HD/ED-utvecklingen i rasen och avkommeresultaten för de mest aktuella avelshanarna. Motsvarande hälsostatistik för övriga frekventa sjukdomar har inte kunnat sammanställas eftersom det saknas information om vilka individer som är drabbade. Försäkringsbolaget Agria gör en stor…

Läs mer

Korning

Korning Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad. Korning för brukshundraser Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras. Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben. Utöver våra korningar kan även Schanuzer-Pincherklubben (SSPK) arrangera korningar…

Läs mer

SBK Info

Svenska Brukshundklubbens månadsbrev Mars Kallelse till kongressen 2020 Regelrevidering utställnings- och championatsregler Guide till utbildningen för tävlingssekreterare Hundmarschen 2020Läs nyheterna här>>> Nytt regelverk IPO Den 1 januari 2019 gäller ett nytt regelverk för den internationella prövningsordningen (IPO).Regelverket benämns därefter IGP, och en hel del ändringar har gjorts.SBK har eventuellt möjlighet att från och med 2019…

Läs mer