Svenska Schäferhundklubben är den officiella rasklubben för den tyska Schäferhunden och en förening som är öppen för alla Schäferintresserade. Vi är en stor ideell förening med ca 2000 medlemmar från hela Sverige.

Rasklubben har avelsarbetet på uppdrag av Svenska Brukshundklubben, SBK som i sin tur fått uppdraget av Svenska Kennelklubben, SKK. Klubben arbetar ständigt med att få igenom frågor som gäller rasens hälsa och bruksförmåga. Ett medlemskap i rasklubben gör inte bara att du stödjer klubben utan du kan också vara med att påverka. Se här hur organisationen är uppbyggd i Sverige.

Utöver SKK och SBK så är vi dessutom medlemmar och underställda Tyska Schäferhundklubben, SV och vi är dessutom medlemmar i WUSV, Världsunionen för Tysk Schäferhund. Se organisations skissen här.

Varje år anordnar rasklubben specialutställningar, brukstävlingar, mentalbeskrivningar, mentaltester, uppfödarkonferenser, medlemsträffar, olika utbildningstillfällen samt arbetar intensivt och målinriktat för visa att den Tyska Schäferhunden är den mångsidigaste och främsta brukshundsrasen för samhälle och hundägare.

Svenska Schäferhundklubben ska vara det självklara valet för uppfödare och ägare av den Tyska Schäferhunden. Vi ger även ut vår digitala medlemstidning Svensk Schäfertidning med intressanta artiklar och reportage om Schäfern och alla Schäferägare.

Schäferhundklubbens mål är att se till att vi genom ett målinriktat avelsarbete kan bibehålla och förstärka Schäferns fantastiska bruksegenskaper.

Välkommen som medlem du också!