Utbildningar inom den internationella provformen

Scrolla längst ner på sidan för att se vår kalender!

Medlemmar
Vill du utbilda dig och din Schäferhund?
Kontakta din lokalklubb, ditt distrikt eller någon av klubbens lärare/instruktörer.
Planerade utbildningar kommer utannonseras här på hemsidan

Uppfödare
Vill du som är uppfödare av Tysk Schäferhund erbjuda utbildning till dina valpköpare?
Kontakta någon av klubbens lärare, instruktörer eller PTU-kommittén.

Distrikt och lokalklubbar
Vill ni som distrikt eller lokalklubb erbjuda era medlemmar utbildning?
Har ni i ert distrikt eller på er lokalklubb, medlemmar som ni kan rekommendera att bli instruktörer?
Vi vill utöka antalet instruktörer, och lärare, för att kunna erbjuda utbildning till så många medlemmar som möjligt, ju fler vi är ju bättre blir det.
Kontakta PTU-kommittén. 

Utbildningsorganisation
Vi har delat in Sverige i 3 st utbildningsregioner där region, distrikt och lokalklubbar skall samverka. Detta då vi i nuläget är väldigt få medlemmar och ännu färre aktiva, det blir nu lättare att samarbeta och mindre arbete för var och en.

Schäferläger
Regionala Schäferläger kommer att anordnas för medlemmarna i de distrikt som tillhör respektive region. På dessa läger hålls utbildning av olika slag för medlemmar och deras hundar.
Centralt Schäferläger kommer att anordnas för lärare, instruktörer, domare, figuranter och övriga funktionärer i Svenska Schäferhundklubben. På detta läger utbildas och certifieras funktionärer.

UTBILDNINGAR

UTBILDNINGAR INOM DET INTERNATIONELLA BRUKSET

Nedan finns ett utbud av utbildningar som f.n. erbjuds. Utbudet kommer att utökas efterhand. Finns andra önskemål så kontakta PTU-kommittén.
I alla utbildningar ingår ett avsnitt ”Grundseminarium” som behandlar beteendelära och grundläggande om inlärningsmetodik

  • Nytt hälsoprogram för tysk schäferhund avseende höftledsstatus

    Ändringen har trätt i kraft den 1 juli i år och innebär att hundar med höftledsstatus A, B eller C numera kan användas i avel med rekommendation att föräldradjurens genomsnittliga kullindex vid parningstillfället ska vara 101 eller över. Det är SBK som nu har ansökt om att SKK ska slopa kravet på fria höfter och…

SPÅR

Spårläggarutbildning
För Dig som ska vara spårläggare på prov. Efter utbildningen certifieras deltagarna, kan tillfrågas av klubbar.
Grundläggande Spårutbildning
För Dig som skaffat valp, är nybörjare, vill fräscha upp kunskaper
Fortsättning Spårutbildning
För Dig som gått Grundläggande Spårutbildning eller kommit en bit på väg och vill öka dina kunskaper.

LYDNAD

Grundläggande Lydnadsutbildning
För Dig som skaffat valp, är nybörjare, vill fräscha upp kunskaper

Fortsättning Lydnadsutbildning
För Dig som gått Grundläggande Lydnadsutbildning eller kommit en bit på väg och vill öka dina kunskaper.

SKYDD

Grundläggande Skyddsutbildning
För dig som vill påbörja skyddsdressyr med din hund.
Fortsättning Skyddsutbildning
För dig som gått Grundläggande Skyddsutbildning eller kommit en bit på väg och vill öka dina kunskaper.

Träningsfigurantutbildning del 1
För dig som vill vara träningsfigurant på din klubb/distrikt. Efter utbildningen certifieras deltagarna, kan tillfrågas av klubbar

Träningsfigurantutbildning del 2
Fortsättning träningsfigurantutbildning. Efter utbildningen certifieras deltagarna, kan tillfrågas av klubbar

Tävlingsfigurantutbildning
För dig som vill utbildas och ha en ambition av att agera tävlingsfigurant