Utbildningar inom den internationella provformen

Medlemmar
Vill du utbilda dig och din Schäferhund?

 • Kontakta din lokalklubb, ditt distrikt eller någon av klubbens lärare/instruktörer.
  Aktuell förteckning på lärare/instruktörer finns här>>>

Planerade utbildningar kommer utannonseras på Schäferhundklubbens hemsida under fliken utbildning

Uppfödare

Vill du som är uppfödare av Tysk Schäferhund erbjuda utbildning till dina valpköpare?

 • Kontakta någon av klubbens lärare, instruktörer eller PTU-kommittén.

Distrikt och lokalklubbar

Vill ni som distrikt eller lokalklubb erbjuda era medlemmar utbildning?
Kontakta någon av klubbens lärare, instruktörer eller PTU-kommittén.

Har ni i ert distrikt eller på er lokalklubb, medlemmar som ni kan rekommendera att bli instruktörer?

 • Kontakta PTU-kommittén. 

Vi vill utöka antalet instruktörer, och lärare, för att kunna erbjuda utbildning till så många medlemmar som möjligt, ju fler vi är ju bättre blir det.

Utbildningsorganisation

Vi har delat in Sverige i 3 st utbildningsregioner där region, distrikt och lokalklubbar skall samverka. Detta då vi i nuläget är väldigt få medlemmar och ännu färre aktiva, det blir nu lättare att samarbeta och mindre arbete för var och en.

Schäferläger

Regionala Schäferläger kommer att anordnas för medlemmarna i de distrikt som tillhör respektive region. På dessa läger hålls utbildning av olika slag för medlemmar och deras hundar.

Centralt Schäferläger kommer att anordnas för lärare, instruktörer, domare, figuranter och övriga funktionärer i Svenska Schäferhundklubben. På detta läger utbildas och certifieras funktionärer.

Kontaktuppgifter

Lärare och instruktörer>>>

Maila PTU-kommittén: provtavlingutbildning@schaferhundklubben.se

Utbildningar

UTBILDNINGAR INOM DET INTERNATIONELLA BRUKSET

Nedan finns ett utbud av utbildningar som f.n. erbjuds. Utbudet kommer att utökas efterhand. Finns andra önskemål så kontakta PTU-kommittén.
I alla utbildningar ingår ett avsnitt ”Grundseminarium” som behandlar beteendelära och grundläggande om inlärningsmetodik.

SPÅR

Spårläggarutbildning

 • För Dig som ska vara spårläggare på prov. Efter utbildningen certifieras deltagarna, kan tillfrågas av klubbar.

Grundläggande Spårutbildning

 • För Dig som skaffat valp, är nybörjare, vill fräscha upp kunskaper

Fortsättning Spårutbildning

 • För Dig som gått Grundläggande Spårutbildning eller kommit en bit på väg och vill öka dina kunskaper.

LYDNAD

Grundläggande Lydnadsutbildning

 • För Dig som skaffat valp, är nybörjare, vill fräscha upp kunskaper

Fortsättning Lydnadsutbildning

 • För Dig som gått Grundläggande Lydnadsutbildning eller kommit en bit på väg och vill öka dina kunskaper.

SKYDD

Grundläggande Skyddsutbildning

 • För dig som vill påbörja skyddsdressyr med din hund.

Fortsättning Skyddsutbildning

 • För dig som gått Grundläggande Skyddsutbildning eller kommit en bit på väg och vill öka dina kunskaper.

Träningsfigurantutbildning del 1

 • För dig som vill vara träningsfigurant på din klubb/distrikt. Efter utbildningen certifieras deltagarna, kan tillfrågas av klubbar

Träningsfigurantutbildning del 2

 • Fortsättning träningsfigurantutbildning. Efter utbildningen certifieras deltagarna, kan tillfrågas av klubbar

Tävlingsfigurantutbildning

 • För dig som vill utbildas och ha en ambition av att agera tävlingsfigurant