Styrelsen 2023

Kontakt Koordinator:
info@schaferhundklubben.se

Ordförande
Peter Schorling
ordforande@schaferhundklubben.se

Vice Ordförande
Sofia Haagard
viceordforande@schaferhundklubben.se

Kassör
Anna-Karin Odheim
kassor@schaferhundklubben.se

Sekreterare
Veronika Karlsson
sekreterare@schaferhundklubben.se

Ledamot
Victoria Odheim
medlem@schaferhundklubben.se

Suppleant
Cecilia Möllergren

Suppleant
Margaretha Eliasson

Svenska Schäferhundklubben
Lökene Mon 1
66591 Kil

Övriga förtroendeposter


Revisor: Per Nilsson, sammankallande
Revisorsuppleant: Vakant

Valberedning: Reino Oskarsson, sammankallande
Valberedning: Jessica Hallin, Marie-Louise Ekelund
mail: valberedningen@schaferhundklubben.se