Styrelsen 2023

Kontakta Styrelsen:
info@schaferhundklubben.se

Ordförande
Vakant
ordforande@schaferhundklubben.se

Vice Ordförande
Peter Schorling
viceordforande@schaferhundklubben.se

Kassör
Anna-Karin Odheim
kassor@schaferhundklubben.se

Sekreterare
Veronika Karlsson
sekreterare@schaferhundklubben.se

Ledamot
Victoria Odheim Gustafsson
medlem@schaferhundklubben.se

Suppleant
Cecilia Möllergren

Suppleant
Margaretha Eliasson

Svenska Schäferhundklubben
Lökene Mon 1
66591 Kil

Övriga förtroendeposter


Revisor: Sofie Dahlgren, sammankallande
Revisor: Per Nilsson
Revisorssuppleant: Mats Eliasson

Valberedning: Jessica Hallin, sammankallande
Valberedning: Lili-Ann Häggström
mail: valberedning@schaferhundklubben.se