Mentalbeskrivning hund (MH)

Mh beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.
Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.
MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta:
Minst tolv månader gammal
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
ID-märkt
Vaccinerad enligt gällande regler
Vara fullt frisk och inte löpa
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

Så här går MH till

I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.
Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras

Mentalbeskrivning—för vem och varför ?

Hundar nedärver i stor utsträckning beteenden och egenskaper från sina föräldrar.>>>

MH statistik

MH kan sägas vara en slags varudeklaration eftersom de hundar som har gjort ett MH har ett papper på sina mentala egenskaper. Tack vare Schäferklubbens MH verksamhet har vi ett digert material om hur mentaliteten ser ut hos våran ras

Har du utbildning inom MH/MT ?? Hör av dig>>>

MT & Exteriörbeskrivning

Att göra mentaltest (MT)

MT ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper, två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt

Exteriörbeskrivning 

är en noggrann och detaljerad genomgång av hunden där exteriörbeskrivaren redovisar hundens exteriör på ett protokoll som är gemensamt för alla bruksraser>>>


Titeln Korad får man när man utfört MT , Exteriörbeskrivning samt godkänt HD/ED