Ändringen har trätt i kraft den 1 juli i år och innebär att hundar med höftledsstatus A, B eller C numera kan användas i avel med rekommendation att föräldradjurens genomsnittliga kullindex vid parningstillfället ska vara 101 eller över.

Det är SBK som nu har ansökt om att SKK ska slopa kravet på fria höfter och följa gängse registreringsregler som gäller för övriga raser som har index som avelsverktyg

Rasen har tidigare haft det som kallats hälsoprogram nivå 3 avseende HD, vilket inneburit att det endast varit tillåtet att avla på föräldradjur med fria höfter, A eller B, för att få registrera valparna via SKK, dvs få stamtavla för dem.

Statistiken för de senaste åren visar att andelen hundar med höftledsstatus A har ökat. Trots detta ligger andelen hundar med höftledsfel, dvs, C, D eller E, på mer än 20% inom rasen som stort, vilket fortfarande får betecknas som bekymmersamt.

Svenska Schäferhundklubben har därför redan nu beslutat att rekommendera uppfödare av tysk schäferhund att vara noga med att följa rekommenderat kullindex, dvs 101 eller över, särskilt om man vill använda ett föräldradjur med höftledsstatus C.