Redovisning av 5-årsperioden 2012 – 2016


Sjukdomsstatistik
Sammanställningar för höftledsdysplasi och armbågsdysplasi har regelbundet redovisats på klubbens hemsida. Statistiken redovisar HD/ED-utvecklingen i rasen och avkommeresultaten för de mest aktuella avelshanarna.
Motsvarande hälsostatistik för övriga frekventa sjukdomar har inte kunnat sammanställas eftersom det saknas information om vilka individer som är drabbade.
Försäkringsbolaget Agria gör en stor insats för hundhälsan genom sin sjukdomsstatistik (Breed Profile).
Statistiken innehåller inga sjukdomsdiagnoser på individnivå, p.g.a sekretessregler, men visar tydligt vilka
sjukdomar som förekommer inom repektive hundras. Breed Profile publiceras i 6-årsintervaller och den senaste utgåvan avser åren 2006 – 2011. Genom överskådliga stapeldiagram jämförs den enskilda rasens
sjukdomsfrekvenser med genomsnittet för samtliga raser som ingår i Breed Profile.
Agria upprättar dessutom en rankinglista över vilka hundraser som har den högsta sjukdomsfrekvensen.
Tvärsemot den gängse bilden av schäfern som den mest sjuka och ”sönderavlade” rasen, visar det sig att tysk schäferhund befinner sig långt ned på denna rankinglista.
Breed Profile visar också att vår ras är förskonad från ett stort antal sjukdomar som drabbar andra hundraser, men samtidigt konstateras att det förekommer sjukdomar där tysk schäferhund är klart överrepresenterad.

Nulägesbeskrivning 2016 (Hälsa)
1 – HD-frekvens för svenskfödda hundar med födelseår 2015, per den 31/12 -2016.
Antal HD-avlästa hundar = 1.145. Grad A, B = 69 % Grad C,D, E = 31 %

1.ED-frekvens för svenskfödda hundar med födelseår 2015, per den 31/12 -2016.
Antal ED-avlästa hundar = 1.140. Grad 0 = 82 % Grad 1, 2, 3 = 18 %
Brukslinjerna har 10 % lägre HD-frekvens och 5 % lägre ED-frekvens än utställningslinjerna.
2 – Andelen hundar som HD/ED-röntgas uppgår till c:a 66 % av varje årspopulation.
Andelen röntgade individer från brukslinjerna = 78 % och från utställningslinjerna = 52 %.
3 SKK/AK meddelar att HD/ED-index för tysk schäferhund kommer att införas 1 januari 2018.
4 – Agrias lista över de mest sjukdomsdrabbade raserna visar att tysk schäferhund återfinns först på plats 125.
5 Agrias Breed Profile påvisar att tysk schäferhund har en tydlig överrepresentation för sjukdomar
som kan relateras till rörelsefunktion och hud.
6 Exempel på DNA-test som för närvarande finns tillgängliga för tysk schäferhund: Dvärgväxt, Hemofili A och Degenerativ myleopati.