Märket är en kurs med både teori och praktik som ger hundägaren en fin bild på vad hund är och hur den fungerar med drifter och mentalitet.

Respektive Sd beslutar vilka som skall få hålla utbildningar i Schäfermärket.
Baskraven är att utbildaren minst skall ha genomfört en godkänd BSL 1/IGP 1, eller blivit uppflyttad till lägreklass bruks, alternativt blivit uppflyttad till lydkl 2, eller vara utbildad Instruktör eller Domare.

Utbildaren skall även ha en viss pedagogisk förmåga.
Utbildningspaketet skickas, till utsedd utbildare, efter anmälan till kansliet
från distrikt/Lokalklubb
.
Kursmaterialet finns att ladda hem på Schäferklubbens hemsida. För att komma åt kursmaterialet kontakta webmaster för inloggningsuppgifter.


Man får även en god inblick i Hunden och lagen, försäkringar och vår organisation.
I den praktiska delen av kursen ingår träning i stadsmiljö och så förbereds ekipagen för eventuellt framtida tävling i Lydnadsklass, Apellklass, BH. Efter kursen erhålls ett kursintyg på genomförd kurs i allmän hundkunskap och förmåga att hantera hunden ute i samhället. 
För att erhålla schäfermärket som är en pins måste man genomföra ett BH prov med godkänt resultat.

Hör av dig till din lokalklubb eller Schäferdistrikt om du är intresserad av  Schäfermärket!

Tanken bakom märket:

Att ena Schäferägare under en flagga, Schäfermärket – en stolt hundägare! 

Att öka kunskapen hos Schäferägare, en vetskap som räcker hela livet

Att öka tillströmningen av kursdeltagare

Att öka förståelsen för den egna hunden

Att öka förmågan att dressera den egna hunden

Att öka intresset för att vidareutbilda hunden, kursen är en inkörsport till alla grenar

Att öka förtroendet och anseendet för vår ras i samhället

Att ge uppfödarna ett bra förstahandsval till utbildning för valpköparna

Att ge Schäferägare en bättre grundutbildning än studiefrämjandet, SBK och SKK erbjuder

Att öka gemenskapen på våra klubbar, vilken klubb kommer att ha flest deltagare på märkeskurs.

Kursintyg, Diplom och Pin

De ekipage som fullföljt kursen tilldelas Schäfermärkets kursintyg.

De ekipage som efter genomgången kurs genomför ett BH prov med godkänt resultat, erhåller Schäfermärkets diplom samt tilldelas utbildningstecknet i form av en pin.

De ekipage som redan har ett godkänt BH-prov och tävlat vidare måste genomgå kursen samt genomföra ett inofficiellt BH-prov med godkänt resultat, för att erhålla kursintyg samt tilldelas Schäfermärkets diplom och utbildningstecknet.

Schäfermärket är en utbildning som sponsras av Agria Försäkringar.