Tävlingar inom SBK
Vi följer SBK´s regler och riktlinjer för prov och tävlingFöljande prov och tävlingar finns inom SBK:

IGP – Internationell prövningsordning (IPO) ingår fyra olika provformer som syftar till att pröva arbetsförmågan hos hund och förare inom spår, lydnad och skyddsarbete.
IGP-prov – den största provformen är som ett bruksprov, men består av tre avdelningar; spår (A), lydnad (B) och skyddsarbete (C). Alla avdelningarna räknas med i bedömningen. Reglerna för IPO-prov är desamma över hela världen.
BSL (brukshundprov spår lydnad) – är enprovformsomanvänder samma klassindelningoch består avsamma spår och lydnad som i IGP.
FH 1 och FH 2 – är provformer som är rena spårprov i två olika klasser.
IGP-FH – är en provform med ett spårprov som alltid arrangareras två dagar i rad.

Bruks

 I bruksprov prövas hunden i både ett lydnadsmoment och ett specialmoment. Genomförandet sker både på en appellplan och i skog och mark. Specialmomenten är spår, sök, rapport och skydd.

 • Drag – en tävlingsgren som Svenska Brukshundklubben delvis ansvarar för. En eller flera hundar ska tillsammans med sin förare ta sig fram snabbast möjligt på barmark eller snö.

 • Lydnad – Lydnadsklass är en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar. I grenen ska hunden läras att utföra ett flertal olika moment både nära föraren och på avstånd.

 • Mondioring (MR) skapades av ett antal delegater från olika länder i förhoppning om att detta skulle kunna bli en blandning av olika nationella tävlingsformer som redan existerade. Meningen var att man skulle kunna tävla mot varandra över gränserna. Mondioring betyder också ”världsring”. Mondioring är en relativt ung skyddsform.Mondioring består av lydnad, hopp och skydd. När man tävlar så gör man hela programmet i en följd utan pauser.

 • IGP Nordic Style (IPO NS) är en ny gren inom Svenska Brukshundklubben och är en internationell variant av nordiskt bruksarbete. IPO NS skiljer sig från svenskbrukset genom att huvudmomenten för rapport-, spår- och sökhundar sker över två dagar. För skyddshundarna är planskyddet nedkortat och lydnadsprogrammet är betydligt kortare. Platsliggning sker i grupp utan skott, med dolda förare och under tre minuter.
 • IPO-R är internationella regler för tävlingar inom räddningshundsport. Du kan tävla i spår, ytsök och ruinsök. Proven är utformade med verkliga räddningshundsinsatser i grunden. Tävlingen är öppen för alla efter genomgånget BH prov i repektive gren. Alla gör ett lydnadsprogram som också är anpassat till utbildningen för räddningshundar.

För att deltaga i bruksprovsklass officiell utställning krävs:
Godkänd lägre klass vid SBKs bruksprov eller BSL 2 eller IGP 1 eller IGP-R med betyget B (tillfredställande) i klass A eller IGP-FH med betyget B (tillfredställande) eller godkänd som draghund DRH II.

Svenska Schäfermästerskap, SSM

Inom IGP, Bruks och Specialsök har vi Svenska Schäfermästerskap årligen.

Årets allroundschäfer

ÅRETS ALLROUNDSCHÄFER – STATUTER OBS . Uppdaterade regler kommer under 2024

Årets Allroundschäfer är ett stipendium som är framtaget av Svenska Schäferhundklubben i samarbete med vår huvudsponsor AGRIA. Stipendiet beslutas varje år vid Svenska schäferhundklubbens årsmöte.
Hunden innehar grundpoäng – dvs poäng som följer med hunden år från år, dels att hunden tilldelas poäng efter vad den uppnått under kalenderåret. Meriterna skall kunna styrkas om de inte finns på SKK Hunddata/Avelsdata.

1. Grundpoäng

2. Poäng utifrån de meriter hunden erhållit under året som ej räknas in under punkt 1. Poängen beräknas per kalenderår: 2024-01-01–2024-12-31
Vid samma poängställning kommer prioriteringen att vara i följande ordning:

 1. Mästerskapstitlar inom bruksgrenarna, Universalsegrare
 2. VA oavsett land
 3. Poäng uppnådda på bruksprov
 4. Poäng uppnådda på utställning
 5. Poäng uppnådda i lydnadsklasserna

3. Hunden skall ha deltagit på bruksprov/lydnadstävling/-ar och utställning/-ar i Sverige under året.
4. Meriterna skall ha erövrats i Sverige. Undantaget Nordiska Mästerskapen, VM, BSZS, WUSV och 
kvalitetsbetyget VA på utställning där alla länder räknas.
I grundpoängen ingår titlar som är erövrade utomlands.
5. Hunden skall ha HD A eller B och ED 0

6. Ansökan om utmärkelsen förutsätter medlemskap i Svenska Schäferhundklubben och skall inkomma till klubbens koordinator senast 15 januari 2025.
7. Priset som Årets Allroundschäfer utdelas vid SSM
8. Hunden skall vara svenskägd.

Har du frågor eller vill ansöka: maila till info@schaferhundklubben.se

Regler för Universalsegrare

Allmänt
Universalsieger eller som vi säger i Sverige universalsegrare är en tävling där man kör 2 grenar, nämligen IGP III samt utställning enligt tyska regler 2017-01-01.
Denna tävlingsform är något den Tyska Schäferhundklubben kommer satsa på i framtiden och är en tävlingsform som framhäver hundar som är bra på tävlingsbanan samt exteriört ligger så nära rasstandarden som möjligt.

Förutsättningar för deltagande
Krav på den deltagande hunden

 • skall ha HD A eller B
 • skall ha ED 0
 • får ej ha tandförlust utan tandintyg enligt tyska regler
 • skall vara Avelskorad enligt tyska regler
 • skall vara utställd på officiell utställning med lägst betyg god

Ovanstående kriterier skall vara uppfyllda innan SSM IPO eller SSM Utställning beroende på vilket av mästerskapen som går sist.

Tävlingsregler
Hane och tik tävlar var för sig.
Kriterierna för deltagande på SSM IGP måste vara uppfyllda samt att man måste lägst uppnå 70/70/70
Kriterierna för deltagande på SSM Utställning i brukshundsklass måste vara uppfyllda samt att man får bedömningen lägst  ”G”

Bedömning
Placeringen är de poäng som på respektive mästerskap läggs ihop och lägsta poäng vinner.
Vid samma poäng avgör placeringen på SSM IPO. Vid samma placering avgör betyget i avdelning C, därefter avdelning B.
Titeln ”årets universalsegrare” delas ut för hane respektive tik.

Uttagning till WUSV Universalsieger VM

Vinnaren och tvåan i respektive hane & tik klass och uppfyller ovan kriterier är kvalificerade att deltag på Universal VM och representera Sverige. För att deltaga i lagtävlingen skall det vara tre ekipage varav en skall vara en tik.