Uttalande om otillåtna träningsmetoder

Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd mot träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och klubbens dressyrpolicy.Den Finska Kennelklubbens styrelse beslutade den 28 februari 2021 att tillfälligt avbryta all verksamhet som rör träning och tävling med skyddshundar. Bakgrundenär bland annat ett reportage på TV-kanalen YLE som visar hur hundar tränas med stackel, elhalsband och sparkar.Med anledning av…

Läs mer

Förekomst av parasiterna Giardia respektive spolmask

Två veterinärstudenter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Maja Öhlin och Karin Lindberg ska göra examensarbeten om förekomst av parasiterna Giardia respektive spolmaskbland friska valpar och tikar i svenska hunduppfödningar. Därför söker de efter uppfödare som väntar valpkullar i sommar/höst och som vill delta i dessastudier. Syftet med studierna är att få en uppfattning om förekomsten av…

Läs mer