OBS! Välj en mailadress att maila din fråga eller ditt ärende till.
Maila inte samma fråga till flera olika adresser.
Är du osäker -maila till: info@schaferhundklubben.se, vi vidarebefordrar alltid mailet till rätt person/avdelning.

Koordinator /Allmänna ärenden

Jeanette svarar på allmänna frågor och ser till att dina frågor hamnar på rätt avdelning
Hit kan du maila:
E-post: info@schaferhundklubben.se

Medlemsavdelningen

Vicki Odheim är medlemsansvarig och hon hanterar alla sorters medlemsfrågor.
Har du frågor om ditt medlemskap eller behöver hjälp med din medlemsregistrering maila Vicki:
E-post: medlem@schaferhundklubben.se

Centralstyrelsen

Skrivelser skickas direkt till sekreteraren
Vill du komma i kontakt med styrelsen
E-post:  sekreterare@schaferhundklubben.se

Hemsidan/ Pr/Info /Foto

Hemsidan, Svensk Schäfertidning och vårt Pr-Material hanteras av Jeanette
E-post:  jeanette@eventmagasinet.se
Foton:
Alla foton på vår hemsida är tagna av Jeanette Edsjö och innehar upphovsrätt ©
Behöver ni bilder för reportage eller övrigt PR/media kontakta Jeanette>>>>

Ungdomskommittén

Bli medlem i SHU, Sveriges Hundungdom.
Sveriges Hundungdom är klubben för dig som är mellan 6 och 25 år. Som medlem kan du gå kurser,
träffa andra hundintresserade och tävla med din hund, eller bara ha kul tillsammans!
E-post:  ungdom@schaferhundklubben.se

Utställningskommittén

De ansvarar för SSM Utställning och håller efterfrågade utbildningar för
utställningsansvariga och ringsekreterare.
E-post:  cuk@schaferhundklubben.se

PTU, Prov Tävling Utbildning

Har du frågor gällande prov, tävlingar, utbildningar och lägerverksamhet kontakta PTU
E-post:  ptu@schaferhundklubben.se

Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén arbetar med frågor som rör uppfödare av rasen Tysk Schäferhund.
Har du frågor gällande uppfödning, kontakta Uppfödarkommittén
E-post:  uppfodare@schaferhundklubben.se

Avelskommitten

De arbetar aktivt för att få fram hälsosamma och sunda hundar inom aveln. Fokus är rasutveckling,
rasvård och en rasspecifik avelsstrategi.
Har du frågor rörande Avel så kontakta Avelskommitteèn
E-post:  avel@schaferhundklubben.se

Mentalsektionen

Arbetar för hundens mentala hälsa. Fokus på MH/MT samt exteriörbeskningar.
Har du frågor om Schäferhundens mentala hälsa, beteende eller om våra prov
inom mentalitet, kontakta Mentalkommittén
E-post:  mental@schaferhundklubben.se

Svenska Schäferhundklubben
Lökene Mon 1
66591 Kil
Org Nr: 802401-2927

Bankgiro 5771-7340
IBAN: SE45 1200 0000 0120 9143 4922
BIC/SWIFT  DABASESXDanske bank
Swish: 1235452032