Kansli

Kansliet hanteras av Mariella Schorling och här kan du göra beställningar på tävlingsböcker, beställningar av klubbens produkter.
E-post: kansli@schaferhundklubben.se

Medlemsfrågor:
Har du frågor om ditt medlemskap eller behöver hjälp med din medlemsregistrering maila oss;
medlem@schaferhundlkubben.se

Material till Centrala hemsidan mailas direkt till>>>
Kontakta vår Webmaster Jeanette för Support gällande hemsidor för Distrikt/Klubbar>>>

Centralstyrelsen

Skrivelser skickas direkt till styrelsen
Vill du komma i kontakt med styrelsen:
maila till: info@schaferhundklubben.se

Styrelsen>>>

Avelskommitten

De arbetar aktivt för att få fram hälsosamma och sunda hundar inom aveln. Fokus är rasutveckling, rasvård och en rasspecifik avelsstrategi
Har du frågor rörande Avel så kontakta Avelskommitteèn
Mail: avel@schaferhundklubben.se

Uppfödarkommittén

Uppfödarkommittén arbetar med frågor som rör uppfödare av rasen Tysk Schäferhund.
Har du frågor gällande uppfödning, kontakta Uppfödarkommittén
Mail: uppfodare@schaferhundklubben.se

PTU, Prov Tävling Utbildning

Har du frågor gällande prov, tävlingar, utbildningar och lägerverksamhet kontakta PTU
Mail: ptu@schaferhundklubben.se

Utställningskommittén

De ansvarar för SSM Utställning och håller efterfrågade utbildningar för utställningsansvariga och ringsekreterare.
Mail: cuk@schaferhundklubben.se

Mentalsektionen

Arbetar för hundens mentala hälsa. Fokus på MH/MT samt exteriörbeskningar.
Har du frågor om Schäferhundens mentala hälsa, beteende eller om våra prov inom mentalitet, kontakta Mentalkommittén
Mail: mental@schaferhundklubben.se

Distrikt/Klubbar

Material till Centrala hemsidan mailas direkt till>>>
Support gällande hemsidor för Distrikt/Klubbar>>>

Svenska Schäferhundklubben
Lökene Mon 1
66591 Kil
Org Nr: 802401-2927

Swish
          
Swish: Förlagsartiklar: 1235452032

Bankgiro 5771-7340
IBAN: SE45 1200 0000 0120 9143 4922
BIC/SWIFT  DABASESXDanske bank