Svenska Brukshundklubben tar starkt avstånd mot träningsmetoder som strider mot svensk djurskyddslagstiftning och klubbens dressyrpolicy.
Den Finska Kennelklubbens styrelse beslutade den 28 februari 2021 att tillfälligt avbryta all verksamhet som rör träning och tävling med skyddshundar. Bakgrunden
är bland annat ett reportage på TV-kanalen YLE som visar hur hundar tränas med stackel, elhalsband och sparkar.
Med anledning av detta vill Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (SBK/FS) kraftfullt understryka att vi tar avstånd från all träning med otillåtna medel.
Elhalsband och stackel får inte användas på hundar sedan 2003.
Munkorg får endast användas tillfälligt på hund och under förutsättning att vissa
villkor är uppfyllda.
Hundar får endast bindas upp i halsband som 1) saknar helstrypfunktion alternativt har spärr på strypfunktionen och 2) inte orsakar obehag eller lidande för djuret.
I Svenska Jordbruksverkets författningssamling, som styr vårt djurskydd, står bland
annat att läsa:
”Du får inte träna eller tävla med din hund på ett sådant sätt att den utsätts för lidande. Du som tränar eller tävlar med hunden är ansvarig för att
prestationskraven är anpassade till hundens fysiska och psykiska förmåga” och ”Du får inte använda utrustning eller hjälpmedel som kan skada hunden eller
orsaka annat lidande”.
Därtill har Brukshundklubben en policy ”Svenska Brukshundklubbens policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning” som all
vår verksamhet har att förhålla sig till.
Förbundsstyrelsen kommer att ge den nybildade nationella licensgruppen, inom Utskottet för prov och tävling, ett utökat uppdrag för att motverka att skyddsträning
inom Brukshundklubben sker med otillåtna metoder.
Mer information finns i följande dokument och länkar:
Djurskyddslagen 2018:1192
SJVFS 2019:26
SJVFS 2020:8
https://www.brukshundklubben.se/Documents/1_startdelen/7_om_oss/5_Infomaterial/SBK_brosc
hyr_Var_van_hunden_utskrift2018.pdf
https://www.kennelliitto.fi/sv/om-oss/nyheter/finska-kennelklubben-avbryter-tills-vidare-allverksamhet-som-anknyter-till-skyddstraning-och-prov