Två veterinärstudenter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) Maja Öhlin och Karin Lindberg ska göra examensarbeten om förekomst av parasiterna Giardia respektive spolmask
bland friska valpar och tikar i svenska hunduppfödningar. Därför söker de efter uppfödare som väntar valpkullar i sommar/höst och som vill delta i dessa
studier. Syftet med studierna är att få en uppfattning om förekomsten av dessa parasiter bland symtomfria hundar inom svenska uppfödningar och samtidigt få
information kring avmaskningsrutiner.
För dig som uppfödare innebär detta att du tar avföringsprov från tik inom en vecka före valpning och sedan från både tik och valpar vid 4 veckor och vid 7-8 veckor,
innan avmaskning utförs. Proven tas individuellt och om det är en stor kull tas prov från max 5 valpar. Vi skickar provtagningskit hem till dig med remisser med
instruktioner, plastpåsar samt vadderade frankerade kuvert. De vill gärna att du också svarar på ett digitalt frågeformulär. Det är givetvis kostnadsfritt att delta och
resultaten av analyserna är skyddade.
Låter det intressant? Hör av dig per mail till maoh0006@stud.slu.se!