MT 2017

Svenska Schäferhundklubbens officiella MT 2017
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten.


För att delta i MT2017, skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.
Du som har deltagit tidigare i MT2007 (oavsett resultat) samt hundar över 48 månader, har även möjlighet att göra detta prov MT2017 i mån av plats.

Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagande hundars resultat på SBK:s hemsida här.
Resultaten från MT2017 stambokförs INTE hos SKK utan endast hos SBK och Svenska Schäferhundklubben.

Vid ett godkänt exteriörbeskrivning, Godkänt ED och  Hd, och Godkänt MT så blir hunden korad officiellt av Svenska Schäferhundklubben och erhåller titeln korad med ett diplom.


Allmänna regler här gäller för officiella prov. SBK hanterar dock MT2017 som ett officiellt prov varför denna del trots allt står med i regler för MT2017.
De delar i Allmänna regler som är kopplade till SKK gäller därmed inte utan är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar.

MT2007

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.
Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT2007 innehåller även den officiella exteriörbeskrivningen.
Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och regelverket för detta återfinns i regelverket för MT2017
Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och återfinns med identiskt innehåll i både MT2007 och MT2017

Korning

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad som är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras och arrangeras av Svenska Brukshundklubben och vår rasklubb.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.
Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Svenska Schäferhundklubbens- Korningsdiplom

Till dig som mentaltestat din hund med MT 2017 önskar vi att du skickar in kopia på protokollen, mentaldel, exteriördel samt intyg för HD/ED till vårt kansli, för att erhålla titeln KORAD från Svenska Schäferhundklubben. Du hittar samtliga korade Schäfrar här>> och SBK:s hemsida.
Maila: kopior på MT test- och exteriör-protokollen plus ägarens namn o adress till vårt kansli:
info@schaferhundklubben.se

Vi skickar ett trevligt korningsdiplom till dig!

Hitta MT & Exteriörbeskriving och anmäl dig här>>>