Korning

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad.

Korning för brukshundraser

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.
Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben. Utöver våra korningar kan även Schanuzer-Pincherklubben (SSPK) arrangera korningar för sina raser.

Mentalitet + exteriör

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.
Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Mentaltest

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer
hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.
Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Korningsdiplom

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. Diplomet söks via respektive rasklubb, som verifierar uppgifterna och skickar ansökan vidare till vårt förbundskansli.
Diplom till enskilda hundar fås inte hos Svenska Brukshundklubben men vill du ha ett korningsdiplom från Svenska Schäferhundklubben gör så här:

Skicka: kopior på test- och extr-protokollen plus ägarens namn o adress skickas till kansliet.
Sätt in: summan 50 kr på klubbens Bg 5771-7340, glöm inte uppge namn på inbetalningen!

Vi skickar efter betalning ett trevligt korningsdiplom till dig!

Bakgrund till korning

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehöll från början tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen är en egen del och våra test en annan del.

Hitta korningar & anmäl dig

Du hittar alla våra tillfällen för mentaltest (MT) och korning i SBK Tävling.
Välj fliken för MH/MT.