MT

Svenska Schäferhundklubbens MT
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.

Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är; socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten.


För att delta i MT, skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.
Du som har deltagit tidigare i MT2007 (oavsett resultat) samt hundar över 48 månader, har även möjlighet att göra detta prov MT i mån av plats.

Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagande hundars resultat på SBK:s hemsida här.

Vid ett godkänt exteriörbeskrivning, Godkänt ED och  Hd, och Godkänt MT så blir hunden korad officiellt av Svenska Schäferhundklubben och erhåller titeln korad.


Allmänna regler här gäller för officiella prov.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.
Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT2007 innehåller även den officiella exteriörbeskrivningen.
Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och regelverket för detta återfinns i regelverket för MT2017
Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och återfinns med identiskt innehåll i både MT2007 och MT2017

Korning

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad som är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras och arrangeras av Svenska Brukshundklubben och vår rasklubb.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.
Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Korad

Hitta MT & Exteriörbeskriving och anmäl dig här>>>