Korning för brukshundraser

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln korad som är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras och arrangeras av Svenska Brukshundklubben och vår rasklubb.

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.
Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats hunddata.

Mentaltest, MT2007

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer
hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.
Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Korningsdiplom

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor. Diplomet söks via respektive rasklubb, som verifierar uppgifterna och skickar ansökan vidare till vårt förbundskansli.
Diplom till enskilda hundar fås inte hos Svenska Brukshundklubben men vill du ha ett korningsdiplom från Svenska Schäferhundklubben gör så här:

Skicka: kopior på test- och extr-protokollen plus ägarens namn o adress skickas till kansliet. info@schaferhundklubben.se
Sätt in: summan 50 kr på klubbens Bg 5771-7340, glöm inte uppge namn på inbetalningen!

Vi skickar efter betalning ett trevligt korningsdiplom till dig!

Hitta korningar & anmäl dig

Du hittar alla våra tillfällen för mentaltest (MT) och korning i SBK Tävling här. Välj fliken för MH/MT.

MT 2017

Regelverket för MT2017 är tillsvidare inofficiellt där SBK arrangerar MT2017 för i första hand bruksraserna. Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagande hundars resultat på SBK:s hemsida här.
Resultaten från MT2017 stambokförs INTE hos SKK utan endast hos SBK och Svenska Schäferhundklubben.

Den officiella titeln KORAD erhålls enbart via godkänt resultat på SBK’s MT2007.
Nedanstående Allmänna regler här gäller för officiella prov. SBK hanterar dock MT2017 som ett officiellt prov varför denna del trots allt står med i regler för MT2017.
De delar i Allmänna regler som är kopplade till SKK gäller därmed inte utan är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
För att delta i MT2017, skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.
Du som har deltagit tidigare i MT2007 (oavsett resultat) samt hundar över 48 månader, har även möjlighet att göra detta prov MT2017 i mån av plats.

Gällande exteriörbeskrivning

Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT2007 innehåller även den officiella exteriörbeskrivningen.
Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och regelverket för detta återfinns i regelverket för MT2017
Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och återfinns med identiskt innehåll i både MT2007 och MT2017

MT2017 Diplom

Till dig som mentaltestat din hund med MT 2017 önskar vi att du skickar in kopia på protokollen, mentaldel, exteriördel samt intyg för HD/ED till vårt kansli, för att erhålla titeln KORAD från Svenska Schäferhundklubben. Du hittar samtliga korade Schäfrar under Avel & Hälsa (Mentalitet). och SBK:s hemsida.
Skicka: kopior på test- och extr-protokollen plus ägarens namn o adress skickas till vårt kansli. info@schaferhundklubben.se
Sätt in: summan 50 kr på klubbens Bg 5771-7340, glöm inte uppge namn på inbetalningen!

Vi skickar efter betalning ett trevligt korningsdiplom till dig!