Mentalbeskrivning hund (MH) är obligatoriskt för bruksraser

Svenska Schäferhundklubbens mentalbeskrivning hund (MH)

MH är ett verktyg på att mäta uppfödarnas resultat på sin uppfödning. Här kan man kontrollera uppfödarnas resultat i avelsarbetet.

Svenska Brukshundklubben kräver att alla avelsdjur ska ha genomgått Mentalbeskrivning Hund (MH). Om du funderar på att skaffa en schäfer som är en bruksras, var noga med att kolla detta – Mentalbeskrivning.

Uppfödar-MH

För att främja aveln av mentalt friska individer så bör en stor andel av varje uppfödares avkommor ha genomfört MH. Fråga uppfödaren om den har tänkt att samla ihop kullen efter 1-årsdagen för ett så kallat Uppfödar-MH, där hela kullen samlas för att gå MH tillsammans. Det är ett ypperligt tillfälle att få lära mer om din egen hund, men också om kullsyskonen, samtidigt som du hjälper både uppfödaren samt rasen att utvärdera mentaliteten.

Schäferhundklubben har MH banor runt om hela Sverige och vill uppmuntra till att du MH testar din hund. Det är av yttersta vikt att du som hundägare gör ett MH på din hund, då det beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras. Se anvisningar här.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta:

Minst tolv månader gammal
Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
ID-märkt
Vaccinerad enligt gällande regler
Vara fullt frisk och inte löpa
Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden

Här hittar du datum för MH arrangerade av Svenska Schäferhundkklubbens distrikt/lokalklubbar I Sverige.
Regler och anvisningar för MH/MT

MH-Nyckel-1