Titta på kennelstatistiken över Mentalbeskrivna avkommor, MH. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är mentalbeskrivna, gäller ej hundar under 12 månader, eller så nära 100% som det går. För att få en helhetsbild av den mentala statusen inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare gör ett MH på sina hundar. 

I vår statistik MH och MT så kan man avläsa vilka kennlar som har flest MH beskrivna avkommor. Det ger uppfödaren en god inblick i vilken typ av hund mentalt de föder upp. Avelsdjuren skall ha genomgått ett MH för att valparna ska få registreras i SKK.

På SKK avelsdata kan man i diagram avläsa kennelprofil, hur de mentala egenskaperna nedärvts från avelsdjuren om de har tidigare beskrivna avkommor. 

Här kan du se MH diagram för kennlar med minst 30 avkommor.

Länk till kennelspindlar>> (öppnas i en ny flik)”>>>>

Ras-skillnader-inom-schäferLadda ner

Korade hundar MT 2017

Hundar med gk exteriör gk Hd, Ed  godkänd mentalitet
erhåller titeln Korad av Schäferhundklubben. Detta införs inte på SKK men på SBK.