Svenska Schäferhundklubbens mentalbeskrivning hund (MH)

MH är ett verktyg på att mäta uppfödarnas resultat på sin uppfödning. Här kan man kontrollera uppfödarnas resultat i avelsarbetet.

Schäferhundklubben har MH banor runt om hela Sverige och vill uppmuntra till att du MH testar din hund. Det är av yttersta vikt att du som hundägare gör ett MH på din hund, då det beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

Egenskapsbeskrivningarna i korthet:

Nyfikenhet/orädsla: Hundens reaktion, nyfikenhet, mod och avreaktion vid överraskande och hotfulla situationer.
Aggression: Hundens benägenhet att visa hotbeteenden vid överraskande och hotfulla situationer.
Socialitet: Hundens attityd mot en främmande person.
Jaktintresse: Hundens intresse för att jaga ikapp och gripa ett bortflyende föremål.
Lekfullhet/kamplust: Hundens vilja till föremålslek/dragkamp med förare och figurant.

MH för uppfödaren

Hundar nedärver i stor utsträckning beteenden och egenskaper från sina föräldrar. Med hjälp av MH har uppfödare stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma.

Det är det viktigt för uppfödare att få hela kullar MH beskrivna för att kunna se om de har lyckats få fram den mentalitet som är önskvärd för vår ras schäfer. Då kan man också föra statistik över avkommor till ett föräldrapar.

MH  för valpköparen

Baserat på MH resultat har Schäferklubben gjort en så kallad rasprofil som beskriver din schäfers egenskaper och karaktär. Den kan visa om den tilltänkta hunden passar valpköparens förväntningar och levnadsförhållande före inköpet av den nya valpen. Det bör dock påpekas att rasprofilen inte säger något om individen utan om rasen i stort. Ett MH säger dock en del om den enskilda individen och när er uppfödaren låter mentalbeskriva de hundar som används i avel kan det ge valpköparen en fingervisning om hur valpens egenskaper kommer att utvecklas.

MH för hundägaren

Det är lämpligt att mentalbeskriva sin hund mellan tolv och arton månader. Ofta är det en aha-upplevelse för hundägaren men ibland kan ägaren bli glatt överraskad över hur hunden reagerar. Många hundar växer under banans gång och tycker att det är kul att klara av de  uppgifter de ställs inför. Beskrivaren kan dessutom ge hundägaren råd om hur man går vidare med hundens uppfostran utifrån det hunden visat under beskrivningen.

MH samhällsbetydelse

MH kan sägas vara en slags varudeklaration eftersom de hundar som har gjort ett MH har ett papper på sina mentala egenskaper. Tack vare Schäferklubbens MH verksamhet har vi ett digert material om hur mentaliteten ser ut hos våran ras. Med detta som underlag har uppfödarna goda förutsättningar att avla fram hundar som fungerar väl i den miljö vi lever i.

Svenska Schäferklubben
Mentalkommiteen