Mentalsektionen
Reino Oskarsson 
Birgitta Johansson 
Elisabeth Oskarsson
Ing-Marie Larsson 
Christin Gidlöv 

För att komma i kontakt med Mentalsektionen maila till: mental@schaferhundklubben.se

Mentalitet

Vi planerar för att arbeta för att utbilda funktionärer såsom figuranter, test o provledare samt beskrivare med tillhörighet Svenska Schäferhundklubben.
Utbildningen kommer att ske på olika platser runt om i Sverige.

Man planerar också att införa en enklare exteriörbeskrivning, som uppfödarna
kan dra nytta av, exteriörbeskrivningen skall läggas upp i en databas i föreningen tillsammans med utförda MH.
Vad gäller exteriörbeskrivningen görs den i samarbete med Avelskommittén.

Vi planerar också utveckla MT 2017, här kommer man inom kort att utbilda figuranter och domare med tillhörighet Svenska Schäferhundklubben runt om i landet, målsättningen är att öka antal Schäfer att komma till korning samt att man även här kommer att införa en egen databas inom klubben.

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.
MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Har du utbildning inom MH/MT?
Då vill vi gärna komma i kontakt med dig.>>>