Uppfödarkommittén arbetar med frågor som rör uppfödare av rasen Tysk Schäferhund.

Uppfödarkommittén

Sammankallande:
Laila Sundin: uppfodare@schaferhundklubben.se

Margaretha Eliasson
Larsa Nielsen

Kommittén arbetar för:

•Uppfödarkommittén så kallade ”verksamhetshjul” ska hållas levande genom input av viktiga frågor från medlemmar i  ”uppfödargruppen”.

•Uppfödarkommittén ska verka för gratis medlemskap första året för nya valpköpare till de uppfödare som är anslutna till uppfödargruppen.

•Uppfödarkommittén ska arbeta med frågor som intresserar och engagerar ”uppfödargruppens” uppfödare.

•Varje ansluten uppfödare i ” Uppfödargruppen” har möjlighet att få sin valpkull synlig på Schäferhundklubbens hemsida under fliken UPPFÖDARE – AKTUELLA KULLAR.

•Varje ansluten uppfödare i ”uppfödargruppen” har rätt att annonsera gratis i den digitala tidningen (Valpannons, avelsannons)

•Uppfödarkommittén har planering på att kunna erbjuda attraktiva aktiviteter för de uppfödare som är ansluta till schäferhundsklubben uppfödargrupp och även kunna erbjuda sina nya valpköpare en väl genomarbetad valpinformationsbroschyr.

•Erbjuda anslutna uppfödare i Uppfödargruppen föreläsningar och utbildningar

Läs mer och Anslut dig till Uppfödargruppen>>>

Har du frågor: Kontakta: uppfodare@schaferhundklubben.se