AVTAL

Gällande för medlemskap i Svenska Schäferhundklubbens uppfödargrupp År 2023
Uppfödargruppen inom Svenska Schäferhundklubben är en klubben underställd sammanslutning.
Anslutning sker genom avtal mellan Svenska Schäferhundklubben och varje uppfödare med
kennelnamn som reglerar rättigheter och skyldigheter. Avtalet löper per kalenderår och kan förnyas
varje år. Medlemskap i uppfödargruppen berättigar inte i sig till rösträtt inom Svenska
Schäferhundklubben

1. Medlem i Svenska Schäferhundklubben som är uppfödare med kennelnamn i SKK kan genom detta avtal ansluta sig till klubbens Uppfödargrupp. Om fler än en är innehavare av kennelnamnet ska alla innehavare vara medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.

2. Avgiften för medlemskap är 100 kronor per kalenderår.

3. Grundläggande skyldigheter för medlemskap i uppfödargruppen:
3.1 Följa SKKs grundregler om avelsetik och uppfödaretik och SKKs registreringsregler samt
iaktta SKKs Avelspolicy.
3.2. Rasspecifika avelsanvisningar som anges i detta avtal. Dessa fastställs senast i december året innan varje avtalsår genom beslut av CS på förslag av avelskommittén.

4. Som medlem i uppfödargruppen får du utan särskild avgift:
4.1 Rätt att synas på klubbens hemsida under fliken uppfödare/aktuella valpkullar.
4.2. Rätt att i den digitala tidningen (Svensk Schäfertidning) publicera valp och avelsannons.
4.3. Rätt att gratis eller till rabatterat pris delta i Uppfödarkommitténs utbildningar, seminarier,
föreläsningar eller andra förekommande event.
4.4. Rätt att använda och anpassa klubbens valpbroschyr i personlig eller standard
enligt eget önskemål.
4.5. Rätt att ta del av de uppfödarrabatter som klubben kan erbjuda.

5. Behandling av personuppgifter. I samband med att du tecknar medlemskap godkänner du att
Schäferhundklubben använder de personuppgifter som lämnas, lagras och behandlas för
administrerings-, utbildnings- och marknadsföringsändamål.

6. Schäferhundklubben förbinder sig att hålla uppgifterna konfidentiella och rättar sig efter
Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknads- och kundanalyser (i detta fallet uppfödaranalyser).
6.1 Klubben kan komma att samköra personuppgifter med andra personregister i syfte att tillföra
och uppdatera registren med sådana uppgifter som personuppgiftsansvariga bedömer utgör en
förutsättning för en god kund- och registervård.
6.2 Genom att du ingår avtal samtycker du till sådan behandling samt mottagande av sådana
erbjudanden. Klubben lagrar endast personuppgifter under den tid som är nödvändig för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
6.3 Du har rätt att när som helst begära information om och rättelse av de personuppgifter som
finns registrerade samt även anmäla att du motsätter dig behandling av personuppgifter för
marknadsföringsändamål. Du har även rätt att efter avslutat medlemskap begära att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. 

”Rasspecifika anvisningar”
1. Följa SKK regelverk gällande avel.
2 a. Sträva efter 101 eller högre i kullindex (vid användning av föräldradjur med A- eller B-höft).
   b. Vid användning av föräldradjur med C-höft skall kullindex vara 101 eller högre.
3. Att som uppfödare sträva efter att alla valpar ska genomföra MH (även dom som inte ska gå i avel)
4. Inte para de olika hårlagsvarianterna med varandra.

Uppfödarkommittén/ Svenska Schäferhundklubben

Avtalet i pdf-format för utskrift: