Svenska Schäferhundklubbens korning

Som uppfödare får du en grund för ett sunt avelsarbete och som hundägare får du ökad kunskap om din hunds beteenden och egenskaper.

Det krävs att utfört MT, Exteriörbeskrivning samt röntgat godkänt HD/ED för att erhålla titeln KORAD från Svenska Schäferhundklubben.

MT
Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
Mentaltesten dokumenterar hundens förtjänster och brister på egenskapsnivå vilka är:
Socialitet, social- samt jaktkamplust, temperament, aggression med försvarslust, nerver, minnesbilder samt drivkraften. Testet beskriver även skottfastheten.

Exteriörbeskrivning
En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.

HD/ED
Röntgat och godkänt HD/ED

Vi skickar ett trevligt korningsdiplom till dig!
Vi skickar vi ut det automatisk 2 gånger om året.
Man kan även ansöka om korningsdiplom hos mentalkommitten.
Skicka namn, adress , hundens namn + regnummer till: mental@schaferhundklubben.se

Regler och anvisningar korning