Behöver vi ett hälsoprogram för ryggar på Schäfer?

Schäfer och ryggproblem- Vi behöver din åsikt

Schäferhundklubben vill undersöka är hur medlemmar och uppfödare skulle ställa sig till ett införande av hälsoprogram nivå 1 avseende rygg. Därför behöver vi medlemmarnas åsikt om detta.

Det vi vill undersöka är hur medlemmar och uppfödare skulle ställa sig till ett införande av hälsoprogram nivå 1 avseende rygg.

Denna fråga går nu ut till samtliga medlemmar inom Svenska Schäferhundklubben.

Läs igenom texten nedan och besvara sedan formuläret.

Ryggproblem inom rasen.
Enligt SKK torde det finnas problem med ryggar inom schäferhundrasen. 

Detta grundar SKK dels på vad som visas genom Agrias statistik, dels på deras egna erfarenheter av s.k. bifynd vid HD-röntgen.

SKK har därför ålagt Schäferhundklubben en målsättning i RAS-dokumentet att se över vilka möjligheter vi har att komma till rätta med / minska ryggproblem inom rasen. Ett sätt att dokumentera detta är införandet av ett hälsoprogram nivå 1. Detta innebär att hundens resultat av en ryggröntgen införs i veterinärdata i SKK.

Hälsoprogram nivå 1 innebär att ryggröntgen är frivilligt och inget avelskrav
I dagsläget tillämpar många länder röntgen på rygg så som Tyskland, Finland m.fl. Hur resultaten används ser olika ut beroende på om det är ett krav för avel eller inte. 

I dagsläget röntgar många privatpersoner och uppfödare hundens rygg. 

Dessutom sker ryggröntgen på alla inköpsärenden till polis med flera, men dessa resultat finns inte tillgängliga officiellt.
Vissa kliniker nekar även röntgen av rygg beroende på vad strålskyddslagen säger när rasen ej har hälsoprogram. 

Besvara formuläret nedan.
Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och kommer endast ligga till grund för huruvida vi ska arbeta fram ett hälsoprogram eller inte

Vill du nå oss så kan du alltid maila oss:
akh@schaferhundklubben.se