Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

Enligt Svenska Kennelklubbens beslut från 2001 ska alla svenska rasklubbar ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Dokumentet är avsett  som en vägledning och handlingsplan med avseende på rasens mentala och fysiska sundhet.
Förutom en kortare inblick i rasens historia, beskriver RAS-dokumentet den svenska populationens avelsstruktur, hälsa, mentalitet och exteriör.

Revidering av RAS sker vart femte år. Varje avslutad 5-årsperiod redovisas och utvärderas noggrant. Därefter formuleras en aktuell nulägesbeskrivning samt en realistisk målsättning och avelsstrategi inför nästkommande 5-årsperiod.
Utvärdering av RAS sker fortlöpande. I SKKs typstadgar poängteras vikten av att avelsrelaterade frågor alltid ska redovisas vid rasklubbens årsmöte och finnas med som en obligatorisk punkt på dagordningen.
Revidering av RAS kan även ske under pågående 5-årsperiod om rasklubben bedömer att detta är befogat.

Raspresentation för tysk schäferhund

Historik
Rasen härstammar från medeltidens tyska fårvallare. Genom kontinuerlig avel på de dugligaste   individerna, utvecklades under seklernas gång en vallhund med enastående arbetsegenskaper. År 1899 grundades den Tyska Schäferföreningen. Tidigt förstod man att dessa fysiskt starka och  lättdresserade hundar var lämpade för olika uppdrag inom krigsmakten. Hemvändande soldater  från 1:a världskriget berättade om schäferhundarnas hjältemodiga insatser och det blev upptakten  till rasens enorma popularitet och spridning.

Användningsområde
Genom sin mångsidighet och sina historiskt nedärvda bruksegenskaper har rasen etablerat sig som en mycket duglig tjänstehund inom en rad olika områden i vårt moderna samhälle. Den är också mycket eftertraktad som tävlingshund och familjehund.

Hälsa
Enligt Försäkringsbolaget Agrias veterinärvårdsstatistik (2015) ligger sjukdomsrisken  för tysk schäferhund på en nivå strax över genomsnittet för alla raser. Rasen är överrepresenterad när det gäller hudsjukdomar och sjukdomar med anknytning till rörelseapparaten. Aktiva tävlings- och tjänstehundar utsätts ofta för fysiskt hårda ansträngningar vilket till viss del kan förklara den förhöjda skadefrekvensen när det gäller rygg och leder. Rasen finns med i de Särskilda Rasspecifika Domaranvisningarna (SRD).

Egenskaper/Mentalitet
En tysk schäferhund ska vara välbalanserad, nervfast, självsäker, uppmärksam, samarbetsvillig och absolut öppen och tillgänglig. Utöver dessa grundegenskaper ska rasens naturliga driftsanlag vara utpräglade. En stor del av den svenska schäferpopulationen lever bevisligen upp till dessa kriterier.

Storlek och utseende
En tysk schäferhund ska ha en robust och funktionell kroppsbyggnad med välvinklade extremiteter och påtagligt kraftfulla, dynamiska rörelser. Mankhöjd för hanar är 60-65 cm och för tikar 55-60 cm. Rasen förekommer i två hårlagsvarianter, normalhårig och långhårig. Färgen är vanligtvis svart eller grå med gula, bruna eller röda tecken. Även helsvart förekommer.

Pälsvård
Pälsen består av täckhår och underull och kräver ingen särskild omsorg utöver borstning och kamning. Den långhåriga rasvarianten kräver dock lite mer pälsvård. Bad eller dusch vid behov.

Om du funderar på att skaffa en tysk schäferhund, tänk då på att …

 –  hunden behöver ett stort mått av fysisk/mental aktivering och ett tydligt ledarskap. 
–  de mentala, exteriöra och hälsomässiga egenskaperna varierar inom rasen.
 –  kontrollera föräldradjurens egenskaper och meriter inför ett förestående valpköp.
–  studera SKK:s Avelsdata och Schäferhundklubbens avelsinformation.
–  du kan rådfråga Schäferhundklubbens kansli om aktuella schäferaktiviteter.