Tysk Avelskorning- Internationell avelskorning enligt tysk modell (Körung) 

Svenska Schäferhundklubben arrangerar Avelskorning enligt den tyska Schäferhundklubbens (SVs) riktlinjer. Tanken med avelskorning är att kunna välja ut avelsdjur som mentalt, arbetsmässigt och anatomiskt motsvarar den fastställda rasstandarden för tysk schäferhund. Avelskorningen döms av auktoriserade avelskorningsdomare med kynologiskt hög kompetens och mycket stor erfarenhet av rasen. 

För hundens deltagande krävs f.n. bl.a: 

a) Höftledsstatus grad A, B eller C. 
b) Armbågsröntgad med grad ua (0) eller grad 1. 
c) Godkänt Uthållighetsprov, SVAD eller UHP. 
d) Godkänd SV-Wesensbeurteilung (tysk mentalbeskrivning) eller svenskt MH. 
e) Godkänd bruksmerit enligt något av SVs stipulerade alternativ. 
f) Officiellt utställningsresultat med minst kvalitetsbetyg G.
g) Vaccinerad enligt gälland bestämmelser
h) Får tidigast framställas till avelskorning det året den fyller två år
i) Registrerad i Svenska kennelklubben eller annat FCI-anslutet land

Avelskorningens genomförande: 

Uppträdande 

Under hela provet läggs stor vikt vid hundens allmänna uppträdande. Hunden ska uppträda som standarden föreskriver d.v.s. självsäkert, naturligt tillgänglig, nervfast och allmänt välbalanserad. 

Skottprov 

Skottfastheten provas med 6-mm pistol på c:a 15 meters avstånd. Hunden ska förhålla sig oberörd till skotten. 

Skyddsarbete/överfall 

Hunden framförs fri vid foten mot en skärm där den dolda skyddsfiguranten befinner sig. Sju meter från skärmen angriper figuranten ekipaget. Hunden måste omedelbart avvärja attacken med ett kraftfullt och fast bett i figurantens skyddsärm. Figuranten tränger hunden och belastar samtidigt med softstocken mot hundens manke/rygg, men observera att inget stockslag får träffa hunden. När figuranten stannar skall hunden, självständigt eller på kommando, omedelbart släppa skyddsärmen och övergå till att bevaka figuranten tills föraren ansluter och kopplar hunden.

Skyddsarbete/frontalangrepp 

I detta moment befinner sig ekipaget ca 70 meter från skärmen. Figuranten kommer ut från skärmen och löper med hotfull attityd mot hund och förare. På korningsdomarens tecken skickar föraren sin hund mot figuranten. Liksom vid överfallet skall hunden med full kraft angripa figurantens skyddsärm med ett djupt och fast bett. Återigen blir hunden trängd av figuranten och hotad med softstocken. Släppande och bevakning sker på samma sätt som vid överfallet med skillnaden att förarens ”losskommando” sker från ett större avstånd.

Vägning och mätning 

Hundens vikt, mankhöjd, bröstdjup och bröstomfång kontrolleras. 

Exteriörbeskrivning 

I denna del av Avelskorningen genomförs en noggrann bedömning av hundens anatomi och rörelseförmåga. 

Avelskorningens varaktighet 

Godkända hundar avelskoras för en period av två år. Under andra året av korningsperioden skall hunden delta på ytterligare en Avelskorning. Blir hunden godkänd också vid detta tillfälle erhåller den titeln ”livstidskorad”. 

Varje år deltar mellan 22 och 60 hundar på den här typen av avelskorning.