Vår avelspolicy är ett grundläggande handlingsprogram för hundaveln i Sverige. Varje medlem som upplåter sin hund till avel ska vara väl förtrogen med policyn. Den slår fast att aveln ska bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt och beskriver kortfattat det övergripande ansvar SKK, Specialklubbarna och Rasklubbarna har för utvecklingen av våra hundraser.

Avelskorningen bygger på flera saker.
Dels finns krav på utbildning för att få avelskora hunden.
Hunden måste ha ett godkänt resultat i IPO1/IGP1 med minst 80 poäng i skyddsarbetet, ett godkänt UHP-uthållighetsprov, en utställningsmerit med lägst betyget God, samt en godkänd HD/ED-status. (Dessa regler gäller fram till 1 jan 2023)

Under hela provet läggs stor vikt vid att hunden är självsäker, naturligt tillgänglig, hanterbar, nervfast och allmänt välbalanserad. I Avelskorningen ingår kontroll av skottfastheten och dessutom en skyddsövning med figurant där hundens mod- och kampdrift bedöms.

Hundens exteriör beskrivs noggrant och detaljerat enligt fastställt protokoll. 

Godkända hundar blir avelskorade för två år framåt.
Innan periodens utgång skall hunden återigen framställas till Avelskorning. Ett godkänt resultat även på detta prov innebär att hunden blir avelskorad på ”livstid”. 

Avelskorade hundar
Du kan själv sortera genom att använda pilfunktionerna i tabellen. I sista kolumnen ”Resultat” finner ni hela provet i pdf: format. Denna öppnas genom att dubbelklicka på filens namn ( kan endast öppnas i dator)

NamnReg.nr:KorningsperiodBetygGodkändResultat-Tysk Avelskorning
Team Cayira QvinnieSE20593/20162023-2024Utpräglad - släpperJA1.Team Cayira Qvinnie 01-2022
Team Cayira RitzaSE20027/20172023-2024Utpräglad - släpperJA2.Team Cayira Ritza 02-2022
Ebafarmens MillieSE10606/2016LivstidUtpräglad - släpperJA3.Ebafarmens Millie 03-2020
Team Cayira ZharaSE44377/20182023-2024Utpräglad - släpperJA4.Team Cayira Zhara 04-2022
Team Cayira OddSE20593/2016LivstidUtpräglad - släpperJA5.Team Cayira Odd 05-2022
Ebafarmens AtaccSE56323/20162023-2024Utpräglad - släpperJA6.Ebafarmens Atacc 06-2022
Egga vom PendlerSE44377/20182023-2024Utpräglad - släpperJA7.Egga vom Pendler 07-2022
Mannos TindraSE23220/2014LivstidTillräcklig - släpperJA8.Mannos Tindra 08-2022
Team Cayira TaraSE53582/20172023-2024Utpräglad - släpperJA9.Team Cayira Tara 09-2022
Tesla av WennigårdenSE13441/20202023-2024Tillräcklig - släpperJA10.Tesla av Wennigården 10-2022
Wohos KvackSE58430/20142023-2024Tillräcklig - släpperJA11.Woho's Kvack 11-2022
Wohos LeifSE14613/20142023-2024Utpräglad - släpperJA12.Woho's Leif 12-2022
Bizmarks Hof EskilSE15822/20182023-2024Utpräglad - släpperJA13.Bizmarks Hof Eskil 13-2022
Bizmarks Hof EmmaSE15827/20182023-2024Utpräglad - släpperJA14.Bizmarks Hof Emma 14-2022