Wesenstest

Den tyska ”mentalbeskrivningen”, så kallad Wesenstest, är ett slags
avelsharmonisering man driver framåt inom WUSV.
Detta test är redan nu ett krav för alla Schäfervänner som vill delta på internationella prov och utställningar i Tyskland.

Informationsfilm hur ett Wesentest går tillväga