Vision för Svenska Schäferhundklubben

2019

Svenska Schäferhundklubben ska med en anpassad och strukturerad organisation ha kunskap och verksamhet som gör att den Tyska Schäferhunden är den mångsidigaste och främsta brukshundsrasen för samhälle och hundägare,

Svenska Schäferhundklubben ska vara det självklara valet för uppfödare och ägare av den Tyska Schäferhunden.

Konferensdelegaterna var eniga om att klubben för att uppnå denna vision måste ha dels en ändamålsenlig organisation, dels en aktiv verksamhet på lokal nivå och på distriktsnivå.

Distrikten måste genom ett aktivt arbete samordna alla aktiviteter som förekommer inom klubben, som utställningar, prov, utbildningar etc.

Lokalklubbarna måste således samordna sin verksamhet inom sitt distrikt
För att åstadkomma detta behöver vi överväga en hel del åtgärder.

  • Eget medlemsregister så att klubben lätt kan se vilka kvalifikationer som våra medlemmar har etc.
  • Hur skulle en ev. sammanläggning av olika distrikt genomföras praktiskt.
  • Kan uppfödaren/kenneln bli medlem hos oss.
  • Hur kan vi stötta våra uppfödare genom avelsträffar, utbildning, sammanställningar av avelsdata etc.
  • Hur kan våra uppfödare medverka till att deras valpköpare blir medlemmar hos oss.
  • Vilka möjligheter till utbildning har vi, nu och i framtiden.
  • Hur jobbar vi med våra sponsorer? Kan vi bli bättre?

Schäferhundklubben måste tydligare ta ansvar för vår RAS och se till att vi genom ett målinriktat avelsarbete kan bibehålla och förstärka Schäferns fantastiska bruksegenskaper . Detta jobb är inget som händer under en natt utan vi måste ta ett steg i taget och utbildning är en viktig del i arbetet.

Tanken är att vi skall börja utbilda instruktörer centralt som i sin tur utbildar instruktörer regionalt/lokalt för att kunna erbjuda kurser för den enskilde medlemmen som vill tillsammans med sin hund utbilda sig och fortsätta vara kvar i föreningen och bidra till att klubben blir större & starkare.