Kommittén består av:
Sammankallande
Ingrid Hansson

Administration
Lena Ljungquist
Catarina Axenvik

För att komma i kontakt med Utställningskommittén maila till:
cuk@schaferhundklubben.se

Kommitténs uppdrag är att fördela de utställningsansökningar som kommer in från våra distrikt och klubbar samt att vara våra utställningsarrangörer behjälpliga samt hålla efterfrågade utbildningar för utställningsansvariga och ringsekreterare. Utbildningar kommer att hållas när efterfrågan finns.
Är du intresserad så hör av dig.

Vi kommer framöver att kontakta samtliga utställningsansvariga och ringsekreterare för att säkerställa auktorisationen. Vi önskar att det bland våra medlemmar finns intresse att vara behjälplig vid våra utställningar, lokala som SSM.

Arbetsbeskrivning utställningskommittén

 • Sammanställning av ansökta utställningar kommande år samt året därpå för officiella utställningar.
 • Kontakt med SBK/SKK gällande officiella utställningar
 • Aktuella listor gällande utställningsansvariga samt ringsekreterare.
  Gäller både officiell- och specialutställningar
 • Kontinuerlig/årlig uppdatering av flik 5/ Infopärmen
 • Utbildning av utställningsansvariga och ringsekreterare vid behov
 • Ansvara för SSM tillsammans med utsedd SSM-general.
  Förslag på att det skall finnas en SSM-kommitté under utställningskommittén.
 • Statuter gällande 5 och 10 i Topp, priser som delas ut på SSM