CUK-Centrala utställningskommittén

Kommitténs uppdrag är att fördela de utställningsansökningar som kommer in från våra distrikt och klubbar samt att vara våra utställningsarrangörer behjälpliga samt hålla efterfrågade utbildningar för utställningsansvariga och ringsekreterare. Utbildningar kommer att hållas när efterfrågan finns.
Har du frågor rörande Utställning kontakta oss.

Kommittén består av:
Sammankallande: Dennis Möllergren
Mariella Schorling
Larsa Nielsen
Anna-Lena Håkansson
Jessica Blomqvist
Kontakt: cuk@schaferhundklubben.se

Arbetsbeskrivning utställningskommittén

  • Sammanställning av ansökta utställningar kommande år samt året därpå för officiella utställningar.
  • Kontakt med SBK/SKK gällande officiella utställningar
  • Aktuella listor gällande domare, utställningsansvariga samt ringsekreterare.
    Gäller både officiell- och specialutställningar
  • Kontinuerlig/årlig uppdatering av flik 5/ Infopärmen
  • Utbildning av utställningsansvariga och ringsekreterare vid behov
  • Ansvara för SSM utställning
  • Diplom för SSV och SSVV som delas ut på SSM.Ansvara för MG Events