CUK-Centrala utställningskommittén

Kommitténs uppdrag är att fördela de utställningsansökningar som kommer in från våra distrikt och klubbar samt att vara våra utställningsarrangörer behjälpliga samt hålla efterfrågade utbildningar för utställningsansvariga och ringsekreterare. Utbildningar kommer att hållas när efterfrågan finns.
Har du frågor rörande Utställning kontakta oss.

Kommittén består av:
Sammankallande: Dennis Möllergren
Mariella Schorling
Larsa Nielsen
Anna-Lena Håkansson
Jessica Blomqvist
Kontakt: cuk@schaferhundklubben.se

Info till er som arrangerar Utställning

Före utställning; Kontakta gärna CUK för information eller om ni funderar på något, är det första gången ni arrangerar utställning så kontakta de gärna redan i planeringsstadiet så kan ni få tips och råd.

Efter utställning:
OBS! Resultatlistan ska innehålla katalognummer, samt även strukna hundar.
Maila resultatatlista samt den inscannade katalogen med domarsignatur till: cuk@schaferhundlubben.se
Scanna in den signerade katalogen innehållande resultat samt höjdmått på hundar och maila in den digitalt till: avel@schfaferhundklubben.se

Arbetsbeskrivning utställningskommittén

  • Sammanställning av ansökta utställningar kommande år samt året därpå för officiella utställningar.
  • Kontakt med SBK/SKK gällande officiella utställningar
  • Aktuella listor gällande domare, utställningsansvariga samt ringsekreterare.
    Gäller både officiell- och specialutställningar
  • Kontinuerlig/årlig uppdatering av flik 5/ Infopärmen
  • Utbildning av utställningsansvariga och ringsekreterare vid behov
  • Ansvara för SSM utställning
  • Diplom för SSV och SSVV som delas ut på SSM.Ansvara för MG Events