Kommittén består av:
Sammankallande
kommer inom kort att presenteras

 
Kommittén kommer inom kort att utökas med ytterligare flera personer.
Kommittén ska bestå av 5 ledamöter

För att komma i kontakt med Utbildningskommittén maila till:
info@schaferhundklubben.se

För att bevara och utveckla den Tyska Schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund måste vi:
– Ta tillvara på hundens anlag, fostra och utbilda den.
– Pröva hundens egenskaper och anatomi med olika ”verktyg” MH, MT, Prov, Tävlingar, Utställningar, Exteriörbeskrivningar, Hälsoprogram mm.- Selektera avelsindivider utifrån ”verktygens” resultat. 
– Avla utifrån selekteringen.
Detta sammantaget gör att det är ett måste att alla Kommittéer samarbetar och samverkar.

Utbildningskommitténs uppdrag är att;                                                                

– Bistå CS i alla frågor som rör klubbens utbildningsverksamhet i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning 
– I samverkan med schäferdistrikt (Regioner) och kommittésammankallande skapa struktur och organisation för utbildningar inom klubben och då finna former för att den vanliga schäferhundsägaren ska känna sig välkommen 
Föreslå en struktur för utbildning av lärare och instruktörer.

Verksamhetsplan för 2020

Kommittén har för avsikt att under året genomföra ett läger för lärare och instruktörer med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer.

Utbildningen är en central del i all verksamhet och en av hörnstenarna i klubben. 
Utbildningar kan vara teoretiska och/eller praktiska och genomföras såväl centralt, regionalt som lokalt. 
För att få största möjliga genomslag bör utbildningar i så stor utsträckning som möjligt genomföras lokalt.  

Kommittén har också av CS fått uppdraget att genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande. 

Arbetsbeskrivning för Utbildningskommittén

Utbildningskommitténs uppgift är att:         

 • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer  
 • genomföra en organisation för utbildning av lärare/instruktörer
 • certifiera lärare och instruktörer                  
 • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar 
 • stödja och vara ett bollplank för övriga kommittéers utbildning
 • genomföra ett läger för lärare och instruktörer med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer
 • genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande

Utbildningskommittén fungerar som ett filter mellan CS och övriga kommittéer gällande utbildningar.

Övriga kommittéer:

 • Initierar ”sina” utbildningar
 • Utser sina utbildare
 • Inventerar sitt utbildningsbehov
 • Fastställer utbildningsplaner för sina funktionärer
 • Genomför sina utbildningar med stöd av utbildningskommittén