Beställ vårt Resultathäfte i formuläret nedan!

OBS! VI har handläggningstid på 14 dagar plus leveransdagar beroende på postgång, så tänk på att beställa i god tid då minst 3 veckor före provtillfället.

I samband med beställning inbetalas 50:- för medlem. Icke medlem 100.-  till Bankgiro: 5771-7340 eller Swish: 1235452032
Gäller endast för Schäfer

Fyll i medlemsnummer i SBK/Schäferhundklubben om du är medlem.
OBS! I samband med beställning inbetalas 50:- för medlem, Icke medlem 100:- till Bankgiro: 5771-7340 Swish: 1235452032 Gäller endast för Schäfer

Våra sponsorer till Resultathäftet