SVAD

SV-uthållighetsprov 

UTFÖRANDE AV SVAD: Det ska per cykel tillryggaläggas en sträcka av 20 km, med en genomsnittshastighet av 12–15 km/tim. 
TILLÅTNA HUNDAR: Minimiåldern för antagning är 16 månader. De deltagande hundarna måste vara friska och vältränade. Sjuka hundar, hundar som inte är tillräckligt starka, dräktiga eller digivande tikar får inte delta 
BEDÖMNING: Poäng och betyg ges inte, endast ”godkänd” eller ”underkänd”. Om provet är godkänt tilldelas SVAD-merit. 
ANMÄLAN: SVAD anordnas av lokalklubbarna inom Svenska Schäferhundklubben. NI hittar anmälningsblankett längre ned på sidan.
KORNING: För att få göra vår Tyska Korning krävs att man utfört godkänt SVAD eller UHP

Vid anmälan vänligen ange:
Exakt namn på hunden i stamboken, stambok eller registreringsnummer, chip-/tatueringsnummer,
eventuella befintliga arbetsmeriter.
Hundens kön, födelsedatum, namn och adress till uppfödare och ägare.