Hundar som klarat SVAD
Du kan själv sortera genom att använda pilfunktionerna i tabellen.

NamnRegnrGodkändDatumDomareStatus
Atenagården ZeraSE36649/2021Godkänd2023-09-23Mats Höglund
Atenagårdens YosieSE49914/2020Godkänd2024-05-25Mats Höglund
Atenagårdens ÄttraSE13997/2023Godkänd2024-05-25Mats Höglund
Atilas IndySE21772/2018Godkänd2024-05-17Mats höglund
Bizmarks Hof ViggoSE19010/2022Godkänd2024-06-06Thomas Larsson
Demonens ÄrexSE41930/2021EJ Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Ebafarmens NatanSE63849/2021Godkänd2023-09-24Urban Boberg
Ebafarmens ShaggySE54878/2022Godkänd2024-05-17Mats höglund
Ebafarmes LarissaSE56124/2020Godkänd2024-05-17Mats höglund
Egons ZamiSE24775/2021Godkänd2023-09-24Urban Boberg
Essibos FarahSE11301-2018Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Essibos QlaraSE60975/2021Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Goxyland FilippaSE32288/2018Godkänd2023-09-23Mats Höglund
Goxyland JulieSE27619/2020Godkänd2023-09-23Mats Höglund
Gullric’s GuzziSW55190/2021Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
House Corner JonnaSE14920/2018Godkänd2023-09-24Urban Boberg
Hylteland’s BashiraSE51152/2017Godkänd2023-09-23Mats Höglund
Imzedrift’s NickSE27946/2019Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Imzedrift’s TruckerSE54411/2021Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Isadora av WennigårdenSE13523/2023Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Jernjyckens EssiSE47563/2020Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Kustmarkens PixaSE23974/2019Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Molars XSE61151/2021Godkänd2023-09-23Mats Höglund
Molars XorkSE61153/2021Godkänd2024-05-25Mats Höglund
Mossmarkens BauerSE24948/2022EJ Godkänd2024-05-25Mats Höglund
Norden Von PerchSE59917/2022Godkänd2024-05-25Mats Höglund
Qojak vom ScaninawianSE67094/2021Godkänd2023-09-24Urban Boberg
Smålandens KavaSE37671/2021Godkänd2024-05-17Mats höglund
Sniffers DivaSE46246/2020Godkänd2023-11-04Ulrica Barck
Superioue’s HoppsanSE 10270/2020Godkänd2023-06-14Peter Schorling
Superioue’s KenyaSE44695/2020Godkänd2023-09-23Mats Höglund
Superioue’s VirusSE15984/2022Godkänd2023-06-14Peter Schorling
Superioue’s Vixen SE15979/2022 Godkänd2023-06-14Peter Schorling
Team Bern TwistySE54341/2019 Godkänd2023-06-14Peter Schorling
Woho’s C-yaSE36776/2019Godkänd2024-05-17Mats höglund
Yakasimba AbraxasSE52683/2022Godkänd2024-05-17Mats höglund