DOMARUTBILDNING RALLYLYDNAD

SBK Stockholmsdistrikt inbjuder till utbildning för domare i rallylydnad våren 2020. Kursansvarig lärare Liselott Gerdlind

OMFATTNING
Utbildningen omfattar minst 60 studietimmar och det tillkommer tid för förberedande webb-prov, hemuppgifter i banritning, teoretiskt prov, bakbedömningar på tre olika tävlingar, inofficiell tävling och examination.

TID OCH PLATS
Under våren 2020 kommer det att vara 3 kurstillfällen med obligatorisk närvaro

Sista datum för anmälan är 31 mars (anmälan per mail, blanketten kan i värsta fall sändas strax efter eftersom man ska underskrift från klubben och det kan ta tid).

Svenska Brukshundklubbens månadsbrev Mars

  • Kallelse till kongressen 2020
  • Regelrevidering utställnings- och championatsregler
  • Guide till utbildningen för tävlingssekreterare
  • Hundmarschen 2020
    Läs nyheterna här>>>

Med anledning av coronaviruset

Svenska Brukshundklubben följer utvecklingen av de riktlinjer som svenska myndigheter och Svenska Kennelklubben sätter upp gällande coronaviruset. Information uppdateras löpande på vår hemsida, så vi ber alla våra klubbar och distrikt hålla sig uppdaterade där.