RAS - ett levande avelsdokument

Enligt Svenska Kennelklubbens beslut från 2001 ska alla svenska rasklubbar ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS). Dokumentet är avsett  som en vägledning och handlingsplan med avseende på rasens mentala och fysiska sundhet.

Förutom en kortare inblick i rasens historia, beskriver RAS-dokumentet den svenska populationens avelsstruktur, hälsa, mentalitet och exteriör.

 

Revidering av RAS sker vart femte år. Varje avslutad 5-årsperiod redovisas och utvärderas noggrant. Därefter formuleras en aktuell nulägesbeskrivning samt en realistisk målsättning och avelsstrategi inför nästkommande 5-årsperiod.

 

Utvärdering av RAS sker fortlöpande. I SKKs typstadgar poängteras vikten av att avelsrelaterade frågor alltid ska redovisas vid rasklubbens årsmöte och finnas med som en obligatorisk punkt på dagordningen.

 

Revidering av RAS kan även ske under pågående 5-årsperiod om rasklubben bedömer att detta är befogat.

RAS-schäferLadda ner