Prov, Tävling- och Utbildningskommittén

För att bevara och utveckla den Tyska Schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund måste vi:
– Ta tillvara på hundens anlag, fostra och utbilda den.
– Pröva hundens egenskaper och anatomi med olika ”verktyg” MH, MT, Prov, Tävlingar, Utställningar, Exteriörbeskrivningar, Hälsoprogram mm. – Selektera avelsindivider utifrån ”verktygens” resultat. 
– Avla utifrån selekteringen.
Detta sammantaget gör att det är ett måste att alla Kommittéer samarbetar och samverkar.

Prov- och Utbildningskommitténs uppdrag är att;                                                                
– Bistå CS i alla frågor som rör klubbens prov-, tävling- och utbildningsverksamhet i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning.
– I samverkan med schäferdistrikt (Regioner) och kommittésammankallande skapa struktur och organisation för prov-, tävling- och utbildningar inom klubben och då finna former för allt från den vanliga schäferhundsägaren ska känna sig välkommen till den erfarna tävlingsföraren ska känna sig tillgodosedd.
Ha en struktur för utbildning av lärare, instruktörer och träningsfiguranter samt domare, tävlingsfiguranter och provledare, och via konferenser underhålla kvalitén på dessa.

Prov- och Utbildningskommitténs uppgift är att:         

  • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer  
  • genomföra en organisation för utbildning av lärare/instruktörer
  • certifiera lärare och instruktörer                  
  • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar 
  • stödja och vara ett bollplank för övriga kommittéers utbildning
  • genomföra ett läger för lärare och instruktörer med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer
  • genomföra en konferens för domare och tävlingsfiguranter
  • genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande

Sammankallande
Christer Häggström
ptu@schaferhundklubben.se

Monica Holmgren
Tina Fridh
Franz Herdy