Kommittéen består av:
Sammankallande
Rose Hedman

Marit Lundgren, Silvana Ahleby, Anna Haglund,
Sociala medier: Charlotte Stork, Angelica Holmkvist, Caroline Hellqvist, Jenny Hägglund
Sponsring: Linda Salmela, sponsring@schaferhundklubben.se

Vill du komma i kontakt med oss så maila: prinfo@schaferhundklubben.se

Alla distrikt och klubbar uppmanas att skicka text och bilder av tävlingar och aktiviteter för publicering. Vi vill öka intresset och visa upp alla aktiviteter som sker runt om i landet på alla Schäferhundklubbens distrikt och klubbar.

Allt material som ska publiceras på den centrala hemsidan skickas till: info@schaferhundklubben.se.
Därefter korrekturläses allt material för att sedan publiceras på hemsidan, Nyhetsbrevet eller i den tryckta tidningen.

Svenska Schäferklubben på Sociala medier

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är facebook-instagram_detail.jpg

Arbetet med att skapa och arbeta vidare med aktuella och intressanta Fb-sidor är redan igång samt en Instagram sida. Äldre och icke aktiva Fb-sidor har kommittéerna i uppdrag att snarast stänga ned.

För att vara säkra på att Fb uppdateras och hålls under kontroll så startar Redaktionskommiteen/Pr upp de sidor som behövs, tillsätter moderator för det aktuella SSM/arrangemang, när det arrangemanget är över tas den moderatorn bort, namnet på sidan uppdateras till rätt årtal och en ny moderator tillsätts.
På detta sätt kan Schäferhundklubben se till att inga gamla sidor finns kvar, där man idag inte ens vet vem som är admin och de därför inte kan stängas ned eller uppdateras.
Alla kommittérs Fb stängs ned, den informationen läggs på klubben och tidningens Fb och hemsidor.

Arbetsbeskrivning

 • Sprida information om vår ras och rasklubb.
 • Administrera Schäferhundklubbens sociala medier
 • Föra dialog med media samt skriva pressmeddelanden vid de tillfällen det gäller vår ras och verksamhet.
 • Marknadsföra den tyska schäferhunden i riktlinje med de visioner som Svensk Schäferhundklubb har.
 • Verka för en ökad popularitet av vår ras/rasklubb samt att bidra med verktyg för att öka antalet medlemmar.
 • Vara kommittéer och centralstyrelsen behjälplig med att sprida och publicera önskad information.
 • Framtagning av marknadsföringsmaterial såsom giveaways, broschyrer, profilkläder och förlagsartiklar

Verksamhetsplan

 • Öka synligheten på föreningens alla Fb-sidor.
 • Uppdatera sortimentet på förlagsartiklar.
 • Förhandla fram gemensamma konkurrenskraftiga priser på bucklor och pokaler, med vår logga på.
 • Utveckla ett ”uppfödarkit” Ett kit ska tas fram att kunna beställas av våra uppfödare.
 • Se över föreningens grafiska profil.
 • Allt kommunikationsmaterial ska vara enhetligt.
 • Utveckla Svensk Schäfertidning till medlemsblad, både den tryckta och digitalt.
 • Arbeta med den nya hemsidan samt få den mer lättmanövrerad.
 • Hemsidan ska göras mer informativ för nya schäferägare.
 • Administrativ kommunikation med klubbar och distrikt sker via inloggning på hemsidan.
 • Synliggöra aktiviteter runt om i landet för att öka intresset hos nya Schäferägare.
 • Utveckla en webbshop.