Arbetsbeskrivning

Vill du komma i kontakt med oss så maila: prinfo@schaferhundklubben.se

Vår arbetsbeskrivning:

Sprida information om vår ras och rasklubb.

Svensk Schäfertidning, medlemsblad ges ut 4 ggr/år jan, maj, sept, nov

Papperstidning, ett kavalkadnummer om årets SSM ges ut i december

Administrera Schäferhundklubbens sociala medier

Föra dialog med media samt skriva pressmeddelanden vid de tillfällen det gäller vår ras och verksamhet.

Marknadsföra den tyska schäferhunden i riktlinje med de visioner som Svensk Schäferhundklubb har.

Verka för en ökad popularitet av vår ras/rasklubb samt att bidra med verktyg för att öka antalet medlemmar.

Vara kommittéer och centralstyrelsen behjälplig med att sprida och publicera önskad information.

Framtagning av marknadsföringsmaterial såsom broschyrer, profilkläder och förlagsartiklar

Alla distrikt och klubbar uppmanas att skicka text och bilder av tävlingar och aktiviteter för publicering. Vi vill öka intresset och visa upp alla aktiviteter som sker runt om i landet på alla Schäferhundklubbens distrikt och klubbar.

Allt material som ska publiceras på den centrala hemsidan skickas till:
prinfo@schaferhundklubben.se.
Därefter korrekturläses allt material för att sedan publiceras på hemsidan, Nyhetsbrevet eller i den tryckta tidningen.

Svenska Schäferklubben på Sociala medier

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är facebook-instagram_detail.jpg

Arbetet med att skapa och arbeta vidare med aktuella och intressanta Fb-sidor är redan igång samt en Instagram sida. Äldre och icke aktiva Fb-sidor har kommittéerna i uppdrag att snarast stänga ned.

För att vara säkra på att Fb uppdateras och hålls under kontroll så startar Redaktionskommiteen/Pr upp de sidor som behövs, tillsätter moderator för det aktuella SSM/arrangemang, när det arrangemanget är över tas den moderatorn bort, namnet på sidan uppdateras till rätt årtal och en ny moderator tillsätts.
På detta sätt kan Schäferhundklubben se till att inga gamla sidor finns kvar, där man idag inte ens vet vem som är admin och de därför inte kan stängas ned eller uppdateras.
Alla kommittérs Fb stängs ned, den informationen läggs på klubben och tidningens Fb och hemsidor.