Sociala medier är ett effektivt verktyg för att nå ut med information och åsikter. Svenska Schäferhundklubben anser att alla medlemmar har rätt att uttrycka sig därigenom, men med det kommer också ansvar och skyldigheter.
Här har ni länkar till de regler som gäller för Svenska Schäferhundklubben, Svenska Kennelklubben, och Svenska Brukshundklubben. vilket innebär att alla våra medlemmar är skyldiga att följa de policyer och regelverk som dessa organisationer satt upp.

Svenska Schäferhundklubbens policy för sociala medierSvenska Kennelklubbens policy för sociala medier


Svenska Brukshundklubbens policy för sociala medier