Till alla medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.

Till alla medlemmar i Svenska Schäferhundklubben.

Valberedningen behöver Er hjälp, vi behöver er hjälp med tillsättningen av en ordförande för Svenska Schäferhundklubbens centralstyrelse samt en revisor suppleant. Sedan årsmötet har det inkommit ett avhopp bland revisorerna så det är också en vakant post som revisor/sammankallande som behöver besättas

Vi i valberedningen, lyckades inte presentera en komplett styrelse till årsmötet i mars men tackar för det fortsatta förtroendet att tillsätta en komplett styrelse.

Vi vill med detta dels informera er medlemmar om att det kommer att utlysas ett nytt möte efter sommarsemestrarna där ambitionen är att presentera kandidater till dessa tre poster så att vi kan få en komplett styrelse. Men också för att delge er tidsplan samt möjliggöra för er medlemmar att skicka in era förslag antingen direkt till oss i valberedningen eller till ert distrikt.

Preliminär tidsplan (med reservation för att datum kan komma att behöva justeras för att matcha stadgar avseende tidsramar)

Öppen nomineringsperiod tom 14/8 där ni medlemmar och distrikt har möjlighet att inkomma med förslag till valberedningen

19/6 kl 19:00 Digitalt möte med representanter från samtliga distrikt (separat info kommer om detta till distrikten)

14/8 kl 19:00 Digitalt möte med representanter från samtliga distrikt för genomgång av inkomna kandidater alternativt dialog kring hur vi gör om inga kandidater inkommit. (separat info kommer om detta till distrikten) om behov föreligger dvs om inte nomineringar inkommit

15/8 Inkomna förslag presenteras 

6/9 Digitalt möte för val av vakanta poster till Centralstyrelsen.

Vi i valberedningen kommer att publicera löpande information, när vi har någon, på Svenska schäferhundklubbens hemsida samt Facebook 

Har ni en kandidat att nominera behöver denna vara tillfrågad om att vilja kandidera. Ni skickar då personens namn, telefonnummer och gärna mailadress antingen till ert distrikt eller direkt till oss i valberedningen på mail: valberedning@schaferhundklubben.se 

Var rädda om er i sommar ha en underbar sommar vi ses i ringarna eller på tävlingar och Du vi är så tacksamma för din hjälp att hitta kandidater till vår styrelse 

Soliga hälsningar 
Valberedningen
Jessica, Lilli Ann och Mia