Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är wQG9bJuQ-1024x702.jpeg

Kommittén består av:
Sammankallande
Mikael Lagnevik provtavlingutbildning@schaferhundklubben.se

Christer Häggström
Monica Holmgren
Tina Fridh
Jessica Marklund

För att komma i kontakt med Bruksprovskommittén maila till:
provtavlingutbildning@schaferhundklubben.se

Bruksprovskommittén försöker att skapa en fungerande plattform för tävlingsverksamhet inom vår ras. Just nu arbetar vi med förberedelserna inför kommande mästerskap såsom SSM IGP, WUSV och SSM FH etc.

När det gäller Svenskbruksgrenarna så söker vi två personer som kan ingå i vår kommitté och försöka utveckla den delen för vår ras.

Verksamhetsplan för 2020

Under 2020 siktar vi på att försöka hålla en domar- och figurantkonferens samt förhoppningsvis även en träningsfigurantutbildning. Vi har även som mål att kunna ta fram ett enkelt utbildningsmaterial för spårläggare inom IGP och FH. Tanken är att materialet ska kunna användas vid lokala utbildningar på klubbnivå. Syftet är att möta ett växande intresse för spårdelarna genom att utbilda fler spårläggare. Därigenom hoppas vi få klubbarna att arrangera fler spår prov.

Sponsorer för landslagen

En fråga som är ständigt återkommande är sponsorer för landslag, varje år läggs det krav på de tävlande som kvalificerat sig till landslaget att själva på en ganska kort tid jaga sponsorintäkter. Kortsiktigt ser vi ingen direkt lösning dock försöker vi titta på våra grannländer hur de löser finansiering för landslag. Långsiktigt borde sponsorfrågan ligga mer centralt då varumärket ges mer tyngd och utstrålar ett större mått av professionalism