Nytt regelverk IPO

Den 1 januari 2019 gäller ett nytt regelverk för den internationella prövningsordningen (IPO).
Regelverket benämns därefter IGP, och en hel del ändringar har gjorts.
SBK har eventuellt möjlighet att från och med 2019 utöka programmet och här kommer ett brev om detta från SBK:s UG IPO.