Kommittén består av:

Rose Hedman, sammankallande

Marit Lundgren, Charlotte Stork, Angelica Holmkvist, Caroline Hellqvist, Jenny Hägglund

Arbetsbeskrivning

Sprida information om vår ras och rasklubb. Administrera Schäferhundklubbens alla FB sidor
Föra dialog med media samt skriva pressmeddelanden vid de tillfällen det gäller vår ras och verksamhet.
Marknadsföra den tyska schäferhunden i riktlinje med de visioner som Svensk Schäferhundklubb har. Verka för en ökad popularitet av vår ras/rasklubb samt att bidra med verktyg för att öka antalet medlemmar.
Vara kommittéer och centralstyrelsen behjälplig med att sprida och publicera önskad information.
Framtagning av marknadsföringsmaterial såsom giveaways, broschyrer, profilkläder och förlagsartiklar

Verksamhetsplan:

Öka synligheten på föreningens alla Fb-sidor.
Uppdatera sortimentet på förlagsartiklar.
Förhandla fram gemensamma konkurrenskraftiga priser på bucklor och pokaler, med vår logga på.
Utveckla ett ”uppfödarkit” Ett kit ska tas fram att kunna beställas av våra uppfödare.
Se över föreningens grafiska profil.
Allt kommunikationsmateriel ska vara enhetligt. Tex brevpapper, fakturor och Pm.
Utveckla Schäfertidningen, både den tryckta tidningen och webtidningen.
Presentera en ny hemsida samt få den mer lättnavigerad än den nuvarande.
Hemsidan ska göras mer informativ för nya schäferägare.
Administrativ kommunikation med klubbar och distrikt sker via inloggning på hemsidan.
Synliggöra aktiviteter runt om i landet för att öka intresset hos nya Schäferägare.
Utveckla en webbshop.

Allt material som ska publiceras på den centrala hemsidan skickas till: info@schaferhundklubben.se

Därefter korrekturläses allt material för att sedan publiceras på hemsidan eller i den tryckta tidningen.

Distrikt/Lokalklubbar

Alla distrikt/ klubbar uppmanas att skicka text och bilder av tävlingar och aktiviteter för publicering. Vi vill öka intresset och visa upp alla aktiviteter som sker runt om i landet på alla Schäferhundklubbens distrikt och klubbar.

Facebook

För att vara säkra på att Fb uppdateras och hålls under kontroll så startar Redaktionskommiteen/Pr upp de sidor som behövs, tillsätter moderator för det aktuella SSM/arrangemang, när det är över tas den moderatorn bort, namnet på sidan uppdateras till rätt årtal och en ny moderator tillsätts.
På detta sätt kan Schäferhundklubben se till att inga gamla sidor finns kvar, där man idag inte ens vet vem som är admin och de kan därför inte stängas ned eller uppdateras.
Alla kommittérs Fb stängs ned, den informationen läggs på klubben och tidningens fb och hemsidor.

Arbetet med att skapa och arbeta vidare med aktuella och intressanta Fb-sidor är redan igång. Äldre och icke aktiva Fb-sidor har kommittéerna i uppdrag att snarast stänga ned.