Korning

Svenska Brukshundklubbens korningar bedömer mentalitet och exteriör
hos hundar av brukshundras. Godkända hundar får den meriterande titeln
korad.

Korning för brukshundraser

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är
endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.
Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben. Utöver våra
korningar kan även Schanuzer-Pincherklubben (SSPK) arrangera
korningar för sina raser.

Mentalitet + exteriör

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och en del för
bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och
exteriördel erhåller den meriterande titeln korad.
Resultat från testerna redovisas på Svenska Kennelklubbens webbplats
hunddata.

Mentaltest

Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan
18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland
annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer
hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke
godkänt.
Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där
minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och
bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som
beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande
protokoll. Antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på
exteriördelen.
Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.

Korningsdiplom

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem
korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare
med minst 10 korade avkommor. Diplomet söks via respektive rasklubb,
som verifierar uppgifterna och skickar ansökan vidare till vårt
förbundskansli.
Diplom till enskilda hundar finns inte hos Svenska Brukshundklubben men
flera rasklubbar gratifierar hundar som korats genom diplom.

Bakgrund till korning

Korning utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar för länge sedan och innehöll från början tre delar, en mentaldel, en exteriördel och en veterinär kontrolldel (HD-röntgen). Idag har man skiljt på kontrollerna, så veterinärkontrollen är en egen del och våra test en annan del.

Hitta korningar & anmäl dig

Du hittar alla våra tillfällen för mentaltest (MT) och korning i SBK Tävling.
Välj fliken för MH/MT.