SV, Verein für Deutche Schäferhunde

WUSV, Weltunion für er Verein Deutche Schäferhunde

CS, Internationella gruppen

Internationella gruppen

Gruppen har funnit sedan sommaren 2020 och består av Connie Pilgram, Peter Schorling och Daniel Strandberg, sekreterare och kontaktperson till CS, Gerd Möllers. Gruppen skapades genom att det fanns ett behov dels av att bevaka internationella frågor som rör klubbens medlemmar, dels av ett större informationsutbyte och tätare samarbete framförallt med SV och WUSV. Ett resultat av gruppens arbete är att CS helt nyligen tagit ett principbeslut om att närma sig SV. Detta kommer förhoppningsvis att märkas tydligt framöver genom att vår verksamhet och regelsystem ses över så att dessa harmonieras med det som gäller inom WUSV. Syftet är att underlätta för våra medlemmar att fortsätta ett bra internationellt utbyte när det gäller både utställning och tävling likaväl som avel.

Nyheter
eller besök SV WUSV hemsidor för mer info!

Ladies and Gentlemen – Dear Readers,

Please be informed that due to the uncertainties that the Covid 19 pandemic still entails we saw no other remedy but to postpone the WUSV World Championship (Universal) 2021 from the month of June 2021 to later in the year. The event shall take place from October 31st, to November 07th, 2021. The venue will be the town of Lerma in the community of Burgos which belongs to the autonomous region of Castilla y León in the northern part of Spain. For details please refer to

https://fascinatingspain.com/place-to-visit/what-to-see-in-castile-and-leon/what-to-see-in-burgos/what-to-see-in-lerma-history-of-lerma-travel-to-lerma/

Även WUSV-WM_2021_E

 

General Regulation
At present, the Bundessiegerzuchtschau 2021 has to be planned in accordance with the currently applicable Covid
regulations. Accordingly, a lot of guidelines and changed courses has to be followed; you will find them subsequently.
The SV board will make the final decision about the holding of the event in early June; on the one hand based on the
entries which will be received until then, on the other hand the trend of the Covid situation can better be estimated.
Naturally, also if the SV board decides to hold the event a cancellation through the authorities is threatening when the
situation is getting worse.

Zulassungsbestimmungen_Englisch.pdf (schaeferhunde.de)