Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, maila till:
info@schaferhundklubben.se

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är benzon-272x300.jpg
Stefan Dahlgren
Ordförande
SV, WUSV, AU.
Nordiska Unionen C,Tidningsgruppen
Maria Enryd
Sekreterare

Rolf Karlsson
Suppleant 2


RevisorSuppleant
Mona Olsson
0707-521048
mona@auctorekonomi.se

Gerd Möllers
Vice Ordförande

Anders Odhner
Ledamot

RevisorSuppleant
Linda Jansson
0702-405544
lindajansson71@hotmail.com
 Ann Movitz./ AU
Kassör

Lars-Göran Larsson
Suppleant 1
Revisor
Agnetha Bergvall
0707-817874
rabackens@gmail.com

Kanslist

Magret Selander
Adj till CS / AU / 
Svenska Schäferhundklubben
Bråta 150
442 92 ROMELANDA
Tel: 0303-440005
info@schaferhundklubben.se

Valberedning 2020

Fredrik Steen , Patrik Blomqvist, Henrik Gunnarsson