Hej!

 Vi är två veterinärstudenter på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som ska göra våra examensarbeten om förekomst av parasiterna Giardia respektive spolmask bland friska valpar och tikar i svenska hunduppfödningar. Därför söker vi efter uppfödare som väntar valpkullar i sommar/höst och som vill delta i dessa studier. Syftet med studierna är att få en uppfattning om förekomsten av dessa parasiter…

Läs mer…

Vill du, ditt företag eller din kennel
synas som sponsor för
SVENSKA SCHÄFERMÄSTERSKAPEN I IGP 2021!? Läs mer om SSM här.

Uttalande med anledning av otillåtna träningsmetoder.

/23 mars 2021