MT2017

MT 2017

Svenska Schäferhundklubbens officiella MT 2017.

Testet arrangeras och hanteras inom SBK precis som ett officiellt test, och SBK redovisar deltagande hundars resultat på SBK:s hemsida här.
Resultaten från MT2017 stambokförs INTE hos SKK utan endast hos SBK och Svenska Schäferhundklubben.

Vid ett godkänt exteriörbeskrivning, Godkänt ED och  Hd, och Godkänt MT så blir hunden korad officiellt av Svenska Schäferhundklubben och erhåller titeln korad med ett diplom.


Nedanstående Allmänna regler här gäller för officiella prov. SBK hanterar dock MT2017 som ett officiellt prov varför denna del trots allt står med i regler för MT2017.
De delar i Allmänna regler som är kopplade till SKK gäller därmed inte utan är Svenska Brukshundklubbens nya mentaltest för alla brukshundar.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.
För att delta i MT2017, skall din hund vara mellan 18 till 48 månader.
Du som har deltagit tidigare i MT2007 (oavsett resultat) samt hundar över 48 månader, har även möjlighet att göra detta prov MT2017

MT 2017 Diplom
Till dig som mentaltestat din hund med MT 2017 önskar vi att du skickar in kopia på protokollen, mentaldel, exteriördel samt intyg för HD/ED till vårt kansli, för att erhålla titeln KORAD från Svenska Schäferhundklubben. Du hittar samtliga korade Schäfrar under Avel & Hälsa (Mentalitet).

Gällande Exteriörbeskrivning


Exteriörbeskrivning är officiellt från 18 månaders ålder och regelverket för MT2007 innehåller även den officiella exteriörbeskrivningen.
Då bruksraserna önskar att exteriörbeskrivningen skall gälla redan från 12 månaders ålder så gäller följande:
Från 12-17 månader är exteriörbeskrivningen inofficiell och regelverket för detta återfinns i regelverket för MT2017
Från 18 månader är exteriörbeskrivningen officiell och återfinns med identiskt innehåll i både MT2007 och MT2017

Exteriörbeskrivning