Vi har här samlat ihop information som du behöver för att göra ett bra beslut när det gäller vad du ska tänka på när det gäller själva rasen Schäfer.

Tag dig gärna tid till att gå in på länkarna nedan för att få ytterligare tips och vägledning!

När du hittat en planerad kull så går du in på SKK avelsdata och söker på avelsdjurens registreringsnummer. Titta då på syskon till föräldradjuren efter anmärkningar på hälsa och mental profil samt om det finns tidigare avkommor.
Titta på hälsostatistiken. Här ska du helst inte finna några stopp skyltar.

Titta på statistiken i SKK Avelsdata över Hd, höftledsdysplasi och Ed, armbågsledsdysplasi. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är röntgade eller så nära 100% som det går för att få en sanningsenlig bild över hälsan. För att få en helhetsbild av hälsostatusen på Hd inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare dessutom röntgar sina hundar.
När det gäller belastning av Hd inom kenneln önskar man så låg % sats som möjligt. (Se statistik Hd) samma gäller Ed.

Avelsdjuren skall vara röntgade och fria för att valparna ska kunna registreras i SKK.

Titta på kennelstatistiken över Mentalbeskrivna avkommor, MH. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är mentalbeskrivna, gäller ej hundar under 12 månader, eller så nära 100% som det går. För att få en helhetsbild av den mentala statusen inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare gör ett MH på sina hundar. 

I vår statistik MH och MT så kan man avläsa vilka kennlar som har flest MH beskrivna avkommor. Det ger uppfödaren en god inblick i vilken typ av hund mentalt de föder upp. Avelsdjuren skall ha genomgått ett MH för att valparna ska få registreras i SKK.

På SKK avelsdata kan man i diagram avläsa kennelprofil, hur de mentala egenskaperna nedärvts från avelsdjuren om de har tidigare beskrivna avkommor.

Träffa gärna avelsdjuren, se dem i träning eller om det går hälsa på dem till den valp du bestämt dig för.
Gör ett besök på kenneln, är det välskött och rent hos hundarna, är hundarna välskötta, ingen hund ska vara skygg mm.

Givetvis ska du endast köpa en valp som är registrerad i SKK först då vet du att avelsdjuren uppfyller lägsta kravet för avel som att vara Hd/Ed fri och genomgått ett MH med känd mental status(2020).

Statistik om hur många procent som per kennel har deltagit i MH/MT, Bruks, röntgen och officiell exteriörbeskrivning. 

Källa: Lathunden
Ny statistik från Kennlar med avkomma 2014 – 2019-06-30.

Här är en pdf på enbart röntgenstatistik 2014 – 2019-06

Kennels avkomma från 2012 tom 2019-05-23, minst 30 avkommor.
I statistiken ingår resultat på svenskfödda hundar röntgade i Norge, Finland och Danmark Urval: