Nu har vi ny statistik som är uppdaterad.

Statistik om hur många procent som per kennel har deltagit i MH/MT, Bruks, röntgen och officiell exteriörbeskrivning.
Källa: Lathunden
Ny statistik från Kennlar med avkomma 2014 – 2019-06-30.

Här är en pdf på enbart röntgenstatistik 2014 – 2019-06

Kennels avkomma från 2012 tom 2019-05-23, minst 30 avkommor.
I statistiken ingår resultat på svenskfödda hundar röntgade i Norge, Finland och Danmark Urval: