Svenska Schäferhundklubbens valphänvisning

Krav för hänvisning.

Uppfödaren skall:
· vara medlem i Svenska Schäferhundklubben
· inneha registrerat kennelnamn i Svenska Kennelklubben (SKK
·  följa SKKs grundregler, registreringsregler, avelspolicy samt de hälsoprogram som berör tysk schäferhund.
· verka för att hundar från egen uppfödning blir HD/ED-röntgade samt exteriör- och mentalbeskrivna.          

Föräldradjuren skall uppfylla följande grundkrav:                     
·  HD-status grad A eller B   (motsvarar normal resp. fast normal)
 ·ED-status grad U.a  (motsvarar 0, A eller normal) 
·  HD/ED-index med känd status  (om indexvärde finns registrerat)
· Lägst kvalitetsbetyg Sehr Gut (SV) eller Very Good (FCI) vid utställning anordnad av Svenska Schäferhundklubben  eller annan WUSV-ansluten rasklubb.
·  Lägst godkänd i lägre klass inom de svenska bruksgrenarna, alternativt utbildningstecken i IPO1, BSL2, TJH (certifierad tjänstehund) eller andra meriter som Schäferhundklubben bedömer som likvärdiga.         

Föräldradjur boende i Sverige skall utöver grundkraven kunna uppvisa: 
 ·   Genomförd Mentalbeskrivning (MH) utan att avbryta. 
Därutöver krävs att beskrivningsprotokollet inte har kryssmarkering i någon avföljande rutor: 
–  KONTAKT/HÄLSNING  –  Ruta 1 :  Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök. 
–  KONTAKT/HANTERING  –  Ruta 1 : Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
–  SKOTT  –  Ruta 4 :  Avbryter lek  –  låser sig mot publik, skytt eller annat  –  återgår inte till lek
–  SKOTT  –  Ruta 5 :  Berörd, rädd  –  alt. vill fly från platsen  –   alt. föraren avstår skott. 
·  Godkänd Exteriörbeskrivning (EB)

             
Föräldradjur boende utomlands skall utöver grundkraven kunna uppvisa: 
 · Godkänd Avelskorning (enligt tysk modell)