Kommittén består av:

( 2 st CUA 2 st ringsekreterare och 1 domare)
Lena Sönnerqvist (sammankallande)
Laila Sundin (kontakt SBK och SKK)
Peter Schorling (kontakt tyska domare)
Margaretha Eliasson
Dennis Möllergren

Kommitténs uppdrag är att fördela de utställningsansökningar som kommer in från våra distrikt och klubbar samt att vara våra utställningsarrangörer behjälpliga samt hålla efterfrågade utbildningar för utställningsansvariga och ringsekreterare. Utbildningar kommer att hållas när efterfrågan finns. Är du intresserad så hör av dig.

Vi kommer framöver att kontakta samtliga utställningsansvariga och ringsekreterare för att säkerställa auktorisationen. Vi önskar att det bland våra medlemmar finns intresse att vara behjälplig vid våra utställningar, lokala som SSM.