Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, maila till:
info@schaferhundklubben.se

Stefan Dahlgren
Ordförande
SV, WUSV, AU.
Nordiska Unionen C,Tidningsgruppen
Gerd Möllers
Vice Ordförande

 Ann Movitz./ AU
Kassör

Gunnar Furvik
Ordinarie Ledamot
Sd-kommittén

Maria Enryd
Suppleant
vice sekreterare
Lars-Göran Larsson
Suppleant


Revisor
Mona Olsson
Borrlövsta 38
747 93 Alunda
Tfn: 0707-521048
mona@auctorekonomi.se
Revisor 
Linda Jansson
Storgt 67A 2tr
852 30 Sundsvall
Tfn: 0702-405544
lindajansson71@hotmail.com