Vill du ha kontakt med någon i styrelsen, maila till:
info@schaferhundklubben.se

Stefan Dahlgren
Ordförande
SV, WUSV, AU.
Nordiska Unionen C,Tidningsgruppen
Gerd Möllers
Vice Ordförande

 Ann Movitz./ AU
Kassör

Maria Enryd
Sekreterare
Anders Odhner
Ledamot
Lars-Göran Larsson
Suppleant 1


Rolf Karlsson
Suppleant 2
Revisor
Veronika Axelsson
0346-222 44, 0734-26 68 35
axelsson.veronika5@gmail.com
Revisor
Agnetha Bergvall
0707-817874
rabackens@gmail.se
RevisorSuppleant
Mona Olsson
0707-521048
mona@auctorekonomi.se
RevisorSuppleant
Linda Jansson
0702-405544
lindajansson71@hotmail.com

Kanslist

Magret Selander
Adj till CS / AU / 
Svenska Schäferhundklubben
Bråta 150
442 92 ROMELANDA
Tel: 0303-440005
info@schaferhundklubben.se

Valberedning 2020

Fredrik Steen , Patrik Blomqvist, Henrik Gunnarsson