Som alltid måste all statistik läsas med förnuft och eftertanke.

Stor försiktighet i analysen rekommenderas när antalet MH-beskrivna avkommor efter en avelshane ännu är mycket lågt.

Knapphändiga uppgifter publiceras främst för att markera att ytterligare MH-resultat efter dessa avelshanar är att vänta. 

Beakta också att mödrarnas MH-värden påverkar avelshanarnas resultat.   

Statistiken redovisar det genomsnittliga resultatet för avelshanens mentalbeskrivna avkommor.  

Delmomenten i mentalbeskrivningen redovisas i fem huvudgrupper (nyfikenhet/orädsla, aggression, socialitet, jaktintresse och lekfullhet/kamplust) enligt Kent Svartbergs doktorsavhandling ”Personality in dogs”.

Presenterade egenskapsvärden följer samma intensitetsskala (från 1 till 5) som används vid MH. För ”rädsla” och ”kvarstående rädsla” är skalan dock omvänd. Det önskade värdet 1 har omvandlats till 5, 2 till 4 osv. för att kunna sammanräknas med graderingen för ”nyfikenhet”.

Egenskapsbeskrivningarna i korthet:

Nyfikenhet/orädsla: Hundens reaktion, nyfikenhet, mod och avreaktion vid överraskande och hotfulla situationer.

Aggression: Hundens benägenhet att visa hotbeteenden vid överraskande och hotfulla situationer.

Socialitet: Hundens attityd mot en främmande person.

Jaktintresse: Hundens intresse för att jaga ikapp och gripa ett bortflyende föremål.

Lekfullhet/kamplust: Hundens vilja till föremålslek/dragkamp med förare och figurant.

Avkommestatistik MH – per den 20/12 – 2018